Всички направления на обучение по СДО се прекратяват до второ нареждане

Във връзка с обявеното извънредно положение Ви уведомяваме, че всички направления на обучение по СДО се прекратяват от 16.03.2020г. до второ нареждане. Официално Уведомление