Преустановяване на учебните занятия от 07.03.2020 г. до 15.03.2020 г.