• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по Социална медицина 2 курс, 10 група
 • Резултати от изпит по Обща и оперативна хирургия 3 курс - чуждестранни студенти - обучение на Български език
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс, 21,22 група
 • Резултати от изпит по медицинска химия 1 курс, 3, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21 група
 • Резултат от изпит по физиология 2 курс, 21 - 24 група
 • Резултати от изпита по обща и клинична патология 4 курс, 25 - 32 група
 • Резултати от изпит по анатомия и хистология на човека на 06.07.2020 2-ри курс 5-8 групи
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс 22 група
 • Резултати от изпит по Социална медицина 2 курс.12
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс 22 група
 • Изпит по биология 1-ви курс чуждестранни студенти
 • Пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс чуждестранни
 • Патофизиология 3-ти курс чуждестранни студенти
 • Изпит по обща и оперативна хирургия на 3 курс 9-12 група
 • Анатомия и хистология на човека - чуждестранни студенти
 • Изпит по български език 1к.
 • Социална медицина 23-24гр.
 • Физиология 2 курс 5-8 група
 • Латински език с медицинска терминология 1 курс 1-6 група
 • Изпит по български език за чуждестранни студенти 36-65 гр.
 • Изпит по неврохирургия
 • Анатомия 2 курс 1-4 група
 • Медицинска биохимия 17-18г.
 • Пропедевтика на вътрешните болести чуджестранни студенти
 • Клинична имунология 1-11 гр.
 • ЕРАЗЪМ+ ИНФО ДЕН в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


  Заповядайте на 27.02.2020 г. (ЧЕТВЪРТЪК) от 13:00 ч

  Официални гости: Ректорът проф. д-р. Виктор Златков, ДМ, официални представители, лектори и успешните истории на участници в Програмата Еразъм+

  Адрес: Аула „МАКСИМА” на МБАЛ „СВ. ЕКАТЕРИНА”
  Бул. “Пенчо Славейков” 52, София