• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“ към Медицински Факултет на Медицински Университет – София


  На 16-ти декември 2019 г. се проведе честване по повод 100 години катедра „Хигиена“ към Медицински Факултет на Медицински Университет – София. Официални гости на събитието бяха: д-р Бойко Пенков – заместник министър на Здравеопазването; проф. д-р Виктор Златков, дм – Ректор на Медицински Университет София; Чл. Кор. Д-р Иван Митов, дмн – Декан на Медицински факултет към МУ - София; Проф. Магдалена Александрова, дм - Декан на Факултет по Обществено здраве към МУ - София. Поднесха се официални адреси и приветствия от: Министъра на Здравеопазването – Кирил Ананиев; Ректора на МУ – София професор д-р Виктор Златков, дм; Декана на Медицински Факултет, МУ-София - Чл. Кор. Д-р Иван Митов, дмн; Декана на Факултета по обществено здраве, МУ-София – проф. Магдалена Александрова, дм; Декана на Фармацевтичния факултет при МУ - София – проф. д-р Николай Данчев, дм; Директора на Медицински колеж „Й. Филаретова“, МУ – София – проф. Захарина Савова, дм; Декана на Факултет „Обществено здравеопазване“, МУ – Варна – доц. д-р Клара Дакова, дм; Ректора на МУ – Варна – проф. д-р Славчо Томов, дмн; Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Ръководителят на Катедрата проф.д-р Емил Воденичаров, дм връчи поздравителни плакети за 100-годишния юбилей на официалните гости, бившите ръководители и преподаватели към Катедрата.