• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София  По предложение на Ректора и след съгласуване с РРС,  Медицински университет – София удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ проф. д-р Ханс Беарбоом.Тържествената церемония се състоя в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Света Екатерина“ на 13 декември от 14 часа.

  Проф. д-р Ханс Беарбоом е завеждащ клиниката по оториноларингология и пластична хирургия при Университетска болница „Шарите“- Берлин. Специализирал е в САЩ и Холандия има допълнителна специализация по Пластична хирургия и Алергология. Асоцииран професор по отоларингология в университета в Хумболт Берлин. Бил е председател на Северногерманското дружество по оториноларингология, а от 2011 г. е медицински директор на Park-Klinik Weißensee (aкадемична болница на Charite University Clinic).

  Почетното звание „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ се връчва на Prof. Dr. med. Hans Behrbohm, MD за :

  1. Многопосочни професионални и академични изяви като един от водещите специалисти в областта на оториноларингологията не само в Европа, но и в света. (становище Вх. № 7504/ 18.10.2019 г. от проф. д-р Дияна Попова, ръководител Катедра по оториноларингология на МУ-София)
  2. Значима научна продукция: авторство на над 200 научни публикации, 5 учебника, създател на над 10 нови хирургични инструменти, 2 нови хирургични техники, основани на неговата теория за ролята на средната конха и була етмоидалис.
  3. Изготвяне на учебници в областта на оториноларингология, които се използват активно за обучение на англоговорящите студенти в МУ-София.
  4. Личният му принос свързан с радикалното и реконструктивно лечение в тази област на над 10 българи, от които на едно дете и то безвъзмездно.
  5. Удостояването му с редица отличия, като Наградата Хумболт на Хумболтовия университет, Берлин, Първа награда на Британската медицинска асоциация, Златен медал на Индийското ринологично общество, Почетния знак на Българската Академия на Науките които показват международната му известност и научно-преподавателската значимост.

  Източник на новината: mu-sofia.bg