• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Оценки по Патофизиология 3-ти курс медицина – чуждестранни студенти – обучение на Български език
 • Оценки по пропедевтика на вътрешните болести 3-ти курс медицина – чуждестранни студенти – обучение на Български език
 • Изпит по обща и оперативна хирургия на 3 курс 9-12 група
 • Анатомия и хистология на човека - чуждестранни студенти
 • Изпит по български език 1к.
 • Социална медицина 23-24гр.
 • Физиология 2 курс 5-8 група
 • Латински език с медицинска терминология 1 курс 1-6 група
 • Изпит по български език за чуждестранни студенти 36-65 гр.
 • Изпит по неврохирургия
 • Анатомия 2 курс 1-4 група
 • Медицинска биохимия 17-18г.
 • Пропедевтика на вътрешните болести чуджестранни студенти
 • Клинична имунология 1-11 гр.
 • Изпит по физиология 2 курс
 • Пропедевтика на вътрешните болести 5-8/17-20 група
 • Изпит по медицинска биохимия 2 курс 19-20 група
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс 13-16 гр.
 • Изпит по микробиология 3 курс от 02.07.2020 за 1-4 група
 • 3-ти курс чуждестранни студенти – Фармакология
 • 3-ти курс чуждестранни студенти Микробиология 3 част
 • 3-ти курс чуждестранни студенти Микробиология 1 част
 • 3-ти курс чуждестранни студенти Микробиология 2 част
 • Физиология 2 курс 13-16 гр.
 • Анатомия 2 курс 3-4 група
 • Практически курс "Основни принципи на кожните шевове"


  Катедрата по Ортопедия и травматология към МУ- София проведе на 21.11. 2019 г. в Университетската специализирана болница по ортопедия” Проф.Б. Бойчев” теоретичен и практически курс на тема “ Основни принципи на кожните шевове” за чуждестранни студенти по медицина. Обучението се осъществи със съдействието на Асоциацията на шведските студенти по медицина в София (SLF Student Utland Sofia). По време на курса се дискутираха въпроси свързани с физиологията на кожното зарастване и подхода към пациенти с кожни рани. Беше демонстриран основният медицински инструментариум за обработка и възстановяване на целостта на кожата при нараняване и хирургични операции. Студентите практически усвоиха пет от най-често прилаганите кожни шевове. Завършилите курса 21 чуждестранни студенти медици, получиха сертификати за участие.

  Активността на участниците и високият интерес са предпоставка за провеждане на бъдещи курсове на тази тематика.