Участие на Медицински факултет в лятна школа за обучение на учители по физика на тема „Физика на човека“

Благодарствено писмо от СУ "Св. Климент Охридски"