Конкурсна кампания на Фондация „Еврика“За седемнадесета поредна година стартирахме конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация "Еврика".

В резултат на постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия: "Акад. Александър Теодоров - Балан" в размер на 2300 лв. за студент по българска филология и литература.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация "Еврика" на адрес: http://www.evrika.org/?p=3377Краен срок за подаване на документи - 15 октомври 2019 г.

Фондация "ЕВРИКА"

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ