Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса