Петък 10.05.2019 - неучебен ден за студентите , участници в ICMS 2019