• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Студенти, класирани за провеждане на практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“

  Студенти, класирани за провеждане на практика в Първи Московски
  Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“ за периода от 14.07. до
  28.07.2019 година по низходящ ред на средния успех:


  1.Мария Динкова, V курс,
  2.Ива Великова, IV курс,
  3.Мария Гаралова, IV курс,
  4.Джулия Хаджиева, V курс,
  5.Орлин Басарболиев, V курс


  Придружаващ преподавател:
  Д-р Д.В. Йорданов, гл.ас. в Катедра медицинска микробиология