Научен симпозиум тиреоидна и паратироидна дисфункция - между теорията и практиката