• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Списък на свободноизбираемите курсове

   

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

   

  Приложение към учебния план за учебна 2019/2020 година

  ОДОБРЯВАМ:

  ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

  ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

   

   

  С П И С Ъ К

   

  НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

  Решение на Факултетен съвет протокол 34/19.09.2019 г.

   

   

  I. ПРЕДКЛИНИКА И ПРОПЕДЕВТИКА

  КАТЕДРА

  Бр. теми

  СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/

  ПРОГРАМА

  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

  /КУРС/

  ECTS

  Часове

  Кредити

  АНАТОМИЯ,ХИСТ.И ЕМБРИОЛОГИЯ

  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

  1

  Образна анатомия на вътрешните органи

  Анатомия 1.pdf

  Проф. Лазаров

  Проф. Хаджидеков

  30

  1,5

  2

  Образна анатомия на нервната система

  Анатомия 2.pdf

  Проф. Лазаров

  Проф. Хаджидеков

  30

  1,5

  АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

  3

  Специална медицинска ембриология-ембриология на вътрешните органи

  Анатомия 3.pdf

  Проф. Желев

  30

  1,5

  4

  Клинична анатомия

  Анатомия 4.pdf

  Проф. Божилова

  30

  1,5

  5

  Функционална медицинска ембриология /I/ - обща ембриология

  Анатомия 5.pdf

  Проф. Сурчев

  36

  1,8

  БИОЛОГИЯ

  1

  Биология на паразити с медицинско значение

  Биология 1.pdf

  Проф. Димитрова

  44

  2,2

  2

  Основи на имунологията

  Биология 2.pdf

  Проф. Димитрова

  20

  1,0

  МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

  1

  Нанотехнологии в медицината

  Физика 1.pdf

  Акад. Тенчов

  20

  1,0

  2

  Физични основи на образната диагностика

  Физика 2.pdf

  Доц. Антонов

  20

  1,0

  3

  Оксидативен стрес и свобонорадикални процеси

  Физика 3.pdf

  Доц. Хаджимитова

  30

  1,5

  МЕДИЦИНСКА ХИМИЯ И БИОХИМИЯ

  1

  Патобиохимия

  Химия 1.pdf

  Акад. Митев

  30

  1,5

  2

  Биоорганична химия

  Химия 2.pdf

  Доц. Иванов

  36

  1,8

  ФИЗИОЛОГИЯ

  1

  Клинична и приложна физиология

  Физиология 1.pdf

  Доц. Белова

  40

  2,0

  МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

  1

  Геномни аспекти на социално – значимите заболявания

  Мед.генетика 1.pdf

  Доц. Димова

  36

  1,8

  МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ

  1

  Клинична микробиология /микробиологични аспекти на инфекциите по системи

   

  Чл.кор.проф. Митов

  30

  1,5

  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

  1

  Патофизиологични механизми на някои социално –значими и стрес – индуцирани заболявания

  Патофизиология 1.pdf

  Проф. Стойнев

  40

  2,0

  ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

  1

  Фармакотерапевтични аспекти на фармакология и токсикология за социално значими заболявания /лечение на болка,нервно – психични, инфекциозни,хормонални и др. Заболявания

  Фармакология 1.pdf

  Доц. Николов

  60

  3,0

  2

  Съвременни достижения във фармакотерапията и токсикологията

  Фармакология 3.pdf

  Доц. Николов

  Проф. Сурчева

  60

  3,0

  3

  Хомеопатия и алтернативна медицина -взаимодействие със съвременната фармакотерапия

  Фармакология 4.pdf

  Проф. Бояджиева

  60

  3,0

  ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

  1

  Спешна хирургия

  ООХ 1.pdf

  Доц. Буланов

  30

  1,5

  2

  Постоперативен период в коремната хирургия

  ООХ 2.pdf

  Доц. Буланов

  30

  1,5

  ДЕОС

  „Български език“

   

  1

  Българска анатомична терминология /за чуждестранни студенти

  Бълг.ез. 1.pdf

  Доц. Кънчева

  30

  1,5

  2

  Клиничен български език /за чуждестранни студенти/

  Бълг.ез. 2.pdf

  Доц. Кънчева

  30

  1,5

  3

  Университетска Power Point презентация на Български език /за чуждестранни студенти/

  Бълг.ез. 3.pdf

  Доц. Кънчева

  Ст.пр. Тодорова

  30

  1,5

  4

  Комуникацията лекар-пациент /за студенти по дентална медицина/

  Бълг.ез. 4.pdf

  Ст.пр. Тодорова

  30

  1,5

  ДЕОС

  „Английски език“

  1

  Общоезиков курс по английски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

  Англ.ез. 1.pdf

  Ст.пр. Петкова

  60

  3,0

  2

  Курс по английски език за специализирани цели

  Англ.ез. 2.pdf

  Ст.пр. Петкова

  60

  3,0

  ДЕОС

  „Френски език“

  1

  Общоезиков курс по френски език като 2-ри чужд език

  Фр.ез. 1.pdf

  Ст.пр. Бонева

  60

  3,0

  2

  Общоезиков курс по френски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

  Фр. ез. 2.pdf

  Ст.пр. Бонева

  60

  3,0

  3

  Специализиран френски език за медицински цели

  Фр. ез. 3.pdf

  Ст.пр. Бонева

  60

  3,0

  ДЕОС

  „Немски език“

  1

  Общоезиков курс по немски език като втори чужд език

  Немски ез. 1.pdf

  Ст.пр. Стоянова

  60

  3,0

  2

  Общоезиков курс по немски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

  Немски ез. 2.pdf

  Ст.пр. Стоянова

  60

  3,0

  3

  Специализиран немски език за медицински цели

  Немски ез. 3.pdf

  Ст.пр. Стоянова

  60

  3,0

  ДЕОС

  „Руски език“

  1

  Общоезиков курс по руски език като 2-ри чужд език

  Руски ез. 1.pdf

  Ст.пр. Танева

  60

  3,0

  2

  Общоезиков курс по руски език за напреднали /подготовка за специализиран език/

  Руски ез. 2.pdf

  Ст.пр. Танева

  60

  3,0

  3

  Специализиран руски език за медицински цели

  Руски ез. 3.pdf

  Ст.пр. Танева

  60

  3,0

  ДЕОС

  А „Български език“

  Б „Английски език

  MEDICAL HUMANITIES“ /МЕДИЦИНСКА ХУМАНИТАРИСТИКА/

  1

  Opera, Verba et Nomina IIIustra Medicinae /Безсмъртни творби, термини и имена в медицината

  Пр.- бълг.,англ.ез..pdf

  Д-р В. Николова

  20

  1,0

  2

  Ars et Symbola Medicinae /Изкуството и символите на медицината

  20

  1,0

  3

  От гения до лудостта

  40

  2,0

  1

  Opera, Verba et Nomina IIIustra Medicinae /Immortal Works, Terms and Names of Medicine/

  20

  1.0

  2

  Ars et Symbola Medicinae /Art and Symbols of Medicine/

  Д-р В. Николова

  20

  1.0

  ДЕОС

  Сектор Спорт

   

  1

  Баскетбол /български и чуждестранни студенти/

  Баскетбол.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  2

  Волейбол

  Волейбол.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  3

  Йога

  Йога.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  4

  Комбинирана фитнес гимнастика

  Фитнес.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  5

  Народни танци

  Нар. танци.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  6

  Пилатес

  Пилатес.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  7

  Планинарство

  Планинарство.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  8

  Плуване

  Плуване.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  9

  Спорт при студенти със здравословни проблеми

  Спорт-здр.пробл..pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  10

  Тенис

  Тенис.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  11

  Тенис на маса

  Тенис на маса.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  12

  Фитнес

  Фитнес.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  13

  Футбол

  Футбол.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  14

  Плажни и водни спортове

  Пл. и водни сп..pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  15

  Ски

  Ски.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

  16

  Туризъм

  Туризъм.pdf

  Доц. Божкова

  30

  1,5

   

  17

  Самоотбрана за бъдещи и настоящи лекари и мдицински персонал

  Самоотбрана.pdf

  Ст. пр. Иванов

  30

  1,5


  ­­II. КЛИНИКА

  КАТЕДРА

  Бр. теми

  СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

  ПРОГРАМА

  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

  /КУРС/

  ECTS

  Часове

  Кредити

  ХИГИЕНА

  1

  Основни принципи на Трудовата медицина и организация на дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа

  Хигиена 1.pdf

  Ас.д-р Воденичаров

  40

  2,0

  ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

  1

  Спешни състояния във вътрешните болести

  Вътр.бол.2.pdf

  Проф. Каменов

  32

  1,8

  2

  Терапия на вътрешните болести

  Вътр.бол. 3.pdf

  Проф. Каменов

  32

  1,8

  3

  Ехография във вътрешните заболявания

  Вътр.бол. 4.pdf

  Проф. Каменов

  79

  4,0

  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

  1

  Молекулна диагностика, биомаркери и персонализирана медицина

  Кл.лаб. 1.pdf

  Проф. Свинаров

  40

  2,0

  СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ И ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

  1

  Спешни състояния и новости в сърдечно-съдовата хирургия

  ССХИК .pdf

  Проф. Петков

  60

  3,0

  2

  Спешни състояния и новости в съдовата хирургия

  Доц. Говедарски

  60

  3,0

  3

  Методи на изследване на сърдечно-съдовата система

  ССХИК -1.pdf

  Проф. Трендафилова

  60

  3,0

  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

  1

  Методология на проследяване на бременността

  АГ 1.pdf

  Доц. Карагьозова

  20

  1,0

  2

  Профилактика на рисковата бременност

  АГ 2.pdf

  Доц. Карагьозова

  20

  1,0

  ПЕДИАТРИЯ

  1

  Актуални проблеми в педиатрията

  Педиатрия 1.pdf

  Д-р Тачева

  24

  1,2

  ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ

  1

  Психично здраве. Норма и патология

  Психиатрия 1.pdf

  Д-р Куков

  30

  1,5

  УРОЛОГИЯ

  1

  Уролитиаза. Съвременни методи и минимално инвазивно лечение

  Урология 1.pdf

  Д-р Димитров

  20

  1,0

  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТ. ЛЕЧЕНИЕ

  1

  Обезболяване при нормално раждане

  Анестезиология 1.pdf

  Проф. Георгиев

  30

  1,8

  ХИРУРГИЯ

  1

  Спешна хирургия

  Хирургия - 1.pdf

  Доц. Соколов

  60

  3,0

  2

  Онко хирургия

  Хирургия - 2.pdf

  Доц. Ангелов

  60

  3,0

  3

  Миниинвазивна хирургия

  Хирургия - 3.pdf

  Д-р Гроздев

  60

  3,0

   

   

  За стимулиране научно-изследователската дейност

  кредити

  1

  За участие в научно-изследователски проект

  1,8

  2

  За участие в научна сесия с доклад

  1,8

  3

  Публикации в български списания

  1,8

  4

  Публикации в чуждестранни списания

  3,0

   

   

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

   

   

  Приложение към учебния план за учебна 2019/2020 година

  ОДОБРЯВАМ:

  ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ,ДМ

  ЗАМ. ДЕКАН ПО УД НА МФ

   

   

  С П И С Ъ К

   

  НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА ФАКУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА,

  Решение на Факултетен съвет протокол 34/19.09.2019 г.

   

   

  Катедра

  Бр. теми

  Факултативен курс

  Програма

  Ръководител

  Часове

  МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

  1

  Генетични маркери за персонализирана медицина в онкологията

  Мед.ген.-фак.курс.pdf

  Чл.кор.проф. Тончева

  10

  ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

  1

  Фармакология на основни групи лекарства, прилагани в клиничната практика

  Фак.курс -ф-я.pdf

  Доц. Николов

  20

  ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

  1

  Обща хирургия

  Фак.курс-ООХ.pdf

  Доц. Буланов

  30

  УРОЛОГИЯ

  1

  Симптоми от страна на долни пикочни пътища. Минимално инвазивно лечение-ендоскопски оперативни методи

  Урология-фак.к..pdf

  Д-р Димитров

  20

  МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

   

  1

  UV/VIS спектрални методи за анализ в биологията и медицината.

  Физика 4.pdf

  Доц. Антонов

   

  30

  2

  Медицинска биомоханика

  физика 8.pdf

  Доц. Антонов

   

  20

  3

  Физични принципи и методи при профилактиката, диагностиката и лечението

  Физика 5.pdf

  Доц. Узунова

  20

  4

  Въведение в клиничната хемореология

  Физика 6.pdf

  Гл. ас. Йовчев

  20

  5

  Животински моделни системи за изследване на социално –

  значими заболявания – Развитие на ноди диагностични и терапевтични практики

  Физика 7.pdf

  Гл.ас. Трайков

  Гл.ас. Богданов

  30

  ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ

  1

  Molecular basis of pharmacology and pharmacogenetics and epigenetics

  Фармакология 2.pdf

  Доц. Варадинова

  60

  ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

  1

  Функционална диагностика в пулмологията – методи и клинична интерпретация

  ПВБ 1.pdf

  Проф. Петрова

  40

  2

  Основни диагностични неинвазивни методи в кардиологията

  ПВБ 2.pdf

  Доц. Рунев

  20

  У Н Г БОЛЕСТИ

  1

  Спешни състояния в оториноларингологията

  УНГ 1.pdf

  Доц. Конов

  20

  ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

  1

  Епидемиология и превенция на вирусните хепатити и СПИН

  Епидемиология 1.pdf

  Проф. Дойчева

  20

  КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

  1

  Имунна система – норма и патология

  Кл.имун. 1.pdf

  Доц. Михайлова

  30

  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

  1

  Гинекологична лапароскопия

  АГ 3.pdf

  Д-р Босев

  20

  ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

  1

  Полово предавани инфекции

  Д В 1.pdf

  Д-р Петрова

  20

  ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

  1

  Физикална медицина и рехабилитация

  Физ.мед. 1.pdf

  Доц. Алексиев

  20

  СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ

  1

  Принципи на клинично поведение при съдебномедицински случаи

  Съд.мед. 1.pdf

  Доц. Александров

  20

  ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

  1

  Практическа медицина – клинични случаи от вътрешните болести

  Вътр.бол. 1.pdf

  Проф. Каменов

  32

   

  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н    С П И С Ъ К

  НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕМИ ЗА СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ /МОДУЛИ/ ЗА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

  Решение на Факултетен съвет протокол 36/28.11.2019 г.

  СВОБОДНОИЗБИРАЕМ КУРС

  ЛЕКТОРИ

  ПРОГРАМА

   

  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. ИНОВАЦИИ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

  Д-р Росен Димитров

  Д-р Александър Симидчиев

  Росен Генчев

  Венета Куйова

  Ивайло Дачов

  Д-р Бранимир Радуилов

  Вера Петканчин ТВС

  Йордан Илиев

  Кирилка Ангелова

  Иглика Милошева

  Предприемачество.pdf