Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година - студенти, преподаватели, изследователи и докторанти
objava_2018_2019_studenti.pdf


objava_2018_2019_prepodavateli.pdf