Структура

 

Университетски Клиничен център по гастроентерология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

 

Ръководител: Чл.-кор. академик професор д-р Дамян Николов Дамянов, дмн повече>>

 

Клиника по хирургия „Генерал професор д-р Коста Стоянов” повече>>

Ръководител: Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м.

 

Клиника по гастроентерология "Академик Ташо Ташев" повече>>