Допълнителна дата по Медицинска биохимия на 21.10.2022 г.

04-10-2022

Допълнителна дата по Медицинска биохимия на 21.10.2022 г. в Платената сесия от 03.10.2022 г. до 21.10.2022 г.

Прочетете повече

Избираеми курсове 2022/23 год.

03-10-2022

https://docs.google.com/document/d/15NJiN3JNJqDXH6KELpmFhvci9fTM5UyQ/edit?usp=sharing&ouid=114940895211280573940&rtpof=true&sd=true

Прочетете повече

Заповед ЗЗБУТ

28-09-2022

В изпълнение на изискванията на чл. 16, ал. 1, т.т. 1,2,3 и ал. 3 от ЗЗБУТ, Наредба 7/ДВ бр. 70 от 26.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и заповед № РК36-1405/12.09.2022г.

Прочетете повече

Прием на документи по първи етап на Национална програма “МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2”

27-09-2022

В изпълнение на първи етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на МОН, по която Медицински университет-София е бенефициент, Медицинският факултет на университета обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти през 2022 г.

Прочетете повече

Допълнителна платена сесия 2021 - 2022

27-09-2022

https://drive.google.com/file/d/1KlRXvBvG9cCBl2bZf_ewoudpgKsO8vz7/view?usp=sharing


Записване по биохимия
 
https://docs.google.com/document/d/12AWpwAeMfRtMKH0ZEZ593JTCuTvkw1aD/edit?usp=sharing&ouid=115655110201799739266&rtpof=true&sd=true

Прочетете повече