• Български език
 • English
 • Research

  Research

  -

  СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА: Декларация за научно жури - ут…
  LEARN MORE

  -

  Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти за одобрените от МОН места се откриват с …
  LEARN MORE

  -

  Национален център за информация и документация (НАЦИД) - http://nacid.bg/bg/ Министерство н…
  LEARN MORE

  PhD

  Процедури за прием на докторанти За докторанти в МФ при МУ-София могат да кандидатстват бъ…
  LEARN MORE

  Ежегодни награди за наука

   
  LEARN MORE

  Прием на докторанти на самостоятелна подготовка

  Приемът на докторанти на самостоятелна подготовка се извършва без изпит през цялата академична…
  LEARN MORE

  Research - information

  Научна дейност   Уведомяваме Ви, че Факултетният съвет на Медицински факултет на&nb…
  LEARN MORE

  Cookies are small text files that act as a short-term memory for the web. A site can easily remember bits of information between visits or pages as the cookies are stored in the user's browser. Check our Privacy Policy