Уважаеми Ръководители на катери, сектори, отдели и научни проекти,

11-07-2022

В изпълнение на изискванията, залегнали в Системата за финансово управление и контрол, във Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки на Медицински факултет при Медицински университет – София и на основание заповед № 3Д-6/12.01.2022 г. на Декана относно лицата, които са компетентни да правят предложения за поемане на финансово задължение /доведена до знанието на всички ръководители на катедри, клинични центрове, сектори и отдели/, Ви приканваме да използвате приложените тук формуляри, които се представят за утвърждаване от Декана на Медицински факултет.

Прочетете повече

График от I до III курс удължена сесия 25.07.2021г. – 29.07.2021г. обучение на български език

07-07-2022

График от I до III курс удължена сесия 25.07.2021г. – 29.07.2021г. обучение на български език

https://drive.google.com/file/d/1eUn8VF1TuZxI7bXmgm5SyGRCBpZgXi6B/view?usp=sharing

Прочетете повече

На вниманието на студентите от I до III курс за учебната 2021/2022 г

07-07-2022

           Лятната учебна практика за студентите от І, ІІ и ІІІ курс ще се проведе от 25.07 до 08.08.2022 год. - 15 календарни дни, съгласно утвърдена „Програма за летните учебни практики“.

             За студентите от III курс дните са разделени поравно за Вътрешни болести и Хирургични болести.

            „ДНЕВНИК ЗА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА“ – може да изтеглите ТУК: 1 и 2 курс /  3 курс , или да получите в Учебен отдел „Български студенти“ – 201 стая.

Прочетете повече

На вниманието на членовете на Общото събрание на Медицински факултет, МУ-София

01-07-2022


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

 

На 21.07.2022 г. ще се проведе Отчетно Общо събрание на Медицински факултет, МУ-София.

Общото събрание на МФ се свиква съгласно чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Председателя на ОС – проф. д-р Борис Богов, дм и на основание чл. 48, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, с дневен редприемане на годишния отчет за дейността на Медицински факултет и развитието на академичния състав.

Прочетете повече

На вниманието на преподаватели и студенти

29-06-2022

Информираме Ви , че на 4 юли 2022 г. /понеделник/ от 08.30 ч. до 14.00 ч. в Клиниката по ортопедия на  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще се проведе тематичен курс с гост-лектор проф. Рьотингер от Мюнхен. Ще участват специалисти от София и страната с интереси в тази сложна патология

Приложена кратка анотация от проф. д-р Пламен Кинов, ръководител на Катедрата  по ортопедия и травматология на Медицински факултет при Медицински университет - София

Прочетете повече