Състав факултетен съвет

30-10-2020

Хабилитирани преподаватели – предклинични, профилактични и диагностични катедри


Проф. Албена Първанова Тодорова – Георгиева
Проф. Бойчо Василев Ланджов
Проф. Виктория Цветанова Дойчева
Проф. Димитрина Кирилова Димитрова – Диканарова
Проф. Емил Влайков Воденичаров
Доц. Любомир Любомиров Трайков
Доц. Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова
Проф. Райна Цветанова Гергова
Доц. Румен Павлов Николов
Проф. Савина Петрова Хаджидекова

Прочетете повече

Избор на членове на ФС от 26.10.2020г

29-10-2020

На проведено на 26.10.2020г. гласуване за Факултетен съвет на Медицински Факултет, МУ – София бяха класирани следните 4 кандидати, получили най-малко 50% + 1 от гласовете на присъствалите делегати на Общото събрание на Медицински Факултет:

Прочетете повече

Понеделник 02 ноември 2020г. е обявен за неработен и неприсъствен ден

28-10-2020

На основание Решение на Медицински Университет - София, взето съгласно разпоредбата на чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от КТ  и Кодекса на труда и Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2020/2021 г. 02 ноември 2020 г. /понеделник/ е обявен за неработен и неприсъствен ден за всички преподаватели, студенти и служители на Медицински факултет при Медицински университет - София

Прочетете повече

Държавни изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

28-10-2020

Държавните изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. (с изключение на Факултета по фармация на Медицински университет - София) могат да бъдат провеждани при спазване на противоепидемичните мерки, актуалните заповеди на Министъра на здравеопазването и при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице. Преди и след провеждане на изпитите се организира дезинфекция на помещенията.

Прочетете повече

Преустановяване на присъствения учебен процес

28-10-2020

Циклите, проведени в неприсъствена форма, да бъдат заверени служебно в учебните отдели въз основа на предоставените от ръководителите на катедри списъци, съгласно заповед на Декана на Медицински Факултет

Прочетете повече