• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • Провеждане на преддипломен стаж

  11-08-2020

  Ръководството на МФ уведомява всички студенти от VІ курс, че от 17. 08. 2020 г. преддипломният стаж ще продължи в присъствена форма на обучение. Поради непредвидимостта на епидемиологичната ситуация в страната е възможно част от циклите да се осъществяват в дистанционна или смесена форма на обучение, ако възникне невъзможност за част от Университетските болници да приемат студенти на територията си. В края на всеки цикъл ще се провежда и съответният държавен изпит.

  Прочетете повече

  Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти - обучение на български език 31.08 – 30.09 1-3 курс

  11-08-2020

  Прочетете повече

  Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти

  04-08-2020

  Прочетете повече

  График септемврийска поправителна изпитна сесия

  31-07-2020

  График за разпределение на изпитните дати по дисциплини, аудитории и студенти за 1,2,3 курс септемврийска изпитна сесия 31.08.2020г. – 30.09.2020г. обучение на български език. Вижте списъка тук:

  Прочетете повече

  График за провеждане на преддипломен стаж

  31-07-2020

  Съгласно Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 година Ръководителите на катедри са задължени да разпределят равномерно по клинични бази студентските групи за провеждане на преддипломен стаж.

  Прочетете повече