• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.

 • In Memoriam

  25-03-2021

  С прискърбие съобщаваме, че на 24 март 2021 г. след тежко боледуване ни напусна проф. д-р Мария Балабанова. Проф. д-р Мария Балабанова, дм, остави ярка следа в българската дерматология. Завършва медицина в МУ – София и през 1983 г. придобива научна степен доктор по медицина, през 1987 г. - специалност по дерматология и венерология.

  Прочетете повече

  Информация за преддипломен стаж

  23-03-2021

  Уважаеми студенти,

  Студентите от VІ курс ще започнат преддипломен стаж от 29.03.2021 г. Във връзка с това е необходимо:

  Прочетете повече

  Започва подаването на документи за стипендии

  22-03-2021

  Уважаеми студенти,

  Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения ни живот, документите за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн.

  Прочетете повече

  Заповед 19.03.2021

  19-03-2021

  Да продължи прилагането на въведените временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 със заповед № РК36-191/27.01.2021 г. на Ректора на Медицински университет – София и заповед № ЗД-34/29.01.2021 г. на Декана на Медицински факултет при Медицински университет – София

  Прочетете повече

  Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити

  13-03-2021

  Във връзка с чл. 63в от Закона за здравето, Зап. № РД-01-112/11.03.2021 г. на Директра на СРЗИ, на заповед № РК 36-612/12.03.2021 г. на Ректора на МУ – София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройство и дейността на МУ-София

  Прочетете повече