Провеждане на практика в университета в Москва

03-04-2019

Въз основа на подписан Меморандум за сътрудничество между МУ-София и Първи Московски Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“ се предлага сътрудничество на реципрочна основа с цел провеждане на практика в университета в Москва за 5 студента от IV и/или V курс за периода от 14.07. до 28.07.2019 година и преподавател, който да отговаря за изпълнението на практическите дейности на приетите/изпратените студенти по пет за всяка посока.

Прочетете повече

Петък, 5 април - неучебен ден

03-04-2019

Във връзка с тържественото честване на Патронния празник и празника на научноизследователската и преподавателска дейност в Медицински университет - София

Прочетете повече

Списък със свободноизбираеми курсове

01-04-2019

Списъкът със свободноизбираеми курсове е достъпен и може да бъде прегледан тук:

Прочетете повече

Покана за партньорство по програма '' Най-изявените млади личности на България"

26-03-2019

Програмата "Най-изявените млади личности на България" цени да даде гласност и видимост на постиженията на млади българи между 18 и 40 години, които са реализирали изключителни постижения или изпъкват в избрани 10 области на обществения живот.

Прочетете повече

История

22-03-2019

Катедрата по клинична лаборатория (първата катедра по тази специалност в България) е създадена през 1956 г. към Института за специализация и усъвършенстване на лекари (ИСУЛ). От названието на болничната структура произтича недвусмислено и целта на звеното - следдипломно обучение на лекари за придобиване специалност клинична лаборатория. В рамките на специализацията по клинична лаборатория е включен за първи път в страната 6-месечен основен курс за теоретическа и практическа подготовка по три основни раздела на специалността - патобиохимия, лабораторна хематология и клинична химия от високо квалифицирани специалисти, преподаватели в катедрата. Материалната база позволява отделно работно място за всеки курсист и активно включване в рутинната работа по работни места. Структурата на Катедрата по клинична лаборатория беше разделена на две основни звена - Отделение по патобиохимия с ръководител доц. М.Хлебарова, отделение по клинична лаборатория с ръкъводител проф. Й.Тодоров. В отделението по клинична лаборатория имаше обособени лаборатория по хематология и морфология, лаборатория за ензимен анализ, лаборатория за кръвни газове и електролити, лаборатория белтъци, лаборатория метаболити и хормони. През този период са издадени няколко учебни помагала за специализиращите клинична лаборатория лекари от проф. Йордан Тодоров и доц. Маргарита Хлебарова.

Прочетете повечеПреглед на всички новини