Преддипломен стаж 2021/2022

04-03-2022

Преддипломен стаж - чудждестранни студенти

Прочетете повече

Преддипломен стаж 2021/2022 г.

04-03-2022

График за провеждане на преддипломен стаж от 28.03.2022 г. за български студенти и от 29.03.2022 г. за чуждестранни студенти

Прочетете повече

Поправителна сесия 6 курс български студенти

02-03-2022

Прочетете повече

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!!!!

25-02-2022

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ИМЕЙЛЪТ, КОЙТО Е РАЗПРОСТРАНЕН МЕЖДУ ВАС Е С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ. ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ 28.02 ДО 04.03.2022 Г. ОСТАВАТ И НИЩО НЕ СЕ ОТМЕНЯ. 
НЕ СА ПЛАНИРАНИ НИКАКВИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КОИТО ДА ПРЕЧАТ НА ПЛАНИРАНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ.
 
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ 
МУ -СОФИЯ

Прочетете повече

Заповед 47-22.02.22 временни противоепидемични мерки

22-02-2022

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки за превенция на риска от разпространeние на COVID-19 в структурните звена на МФ от 22.02.2022 г. до 31.03.2022 г. или до издаването на нова заповед

Прочетете повече