Съобщение за платено обучение

29-07-2022

ВАЖНО!

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., ЗА ПЕРИОДА от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

Прочетете повече

Записване на новоприети студенти

27-07-2022

ВАЖНО!

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА 5-ТО КЛАСИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., ЗА ПЕРИОДА от 28.07.2022 г. до 29.07.2022 г. до 12:00 ч.

Прочетете повече

Заповед противоепидемични мерки - 25.07.2022

26-07-2022

На основание чл. 26, ал. 9, т. 1 от ЗВО, чл. 53, ал.1, т. 11 от Правилник за устройство и дейността на Медицински университет-София, във връзка със заповед №РК 36-1109/21.07.2022 г. на Ректора на МУ-София и заповед РД - 01 -226/18.07.2022 г. на Директора на СРЗИ.

Прочетете повече

Заверка на семестър за студентите 4 и 5 курс

25-07-2022

Всички студенти от ІV и V медицински курс е необходимо, задължително да попълнят анкетната система LUMINA, която ще бъде отворена от 21 юли до 15 август 2022 г.

Прочетете повече

УС на БАН открива процедура за избор на директор на Институт по молекулярна биология

22-07-2022

За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Прочетете повече