Скрининг за диабет в Парламента по случай Световния ден на диабета 14 XI

13-11-2019

Екипът на Катедрата по ендокринология, Медицински Факултет, Медицински Университет – София, ще проведе скрининг за захарен диабет в Парламента във връзка със Световния ден на диабета – 14-ти ноември. Този ден се отбелязва от 1991г. на рождената дата на един от откривателите на инсулина – Д-р Фредерик Бантинг. От 2006г. Световният ден на диабета се наблюдава от ООН, след приемането на Резолюция на ООН, с която за първи път неинфекциозно заболяване бе признато за заплаха за световното здраве.

Прочетете повече

Училище по диабет в МУ-София

07-11-2019

„Асоциация на студентите – медици в България – София” и Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София организират за втора поредна година Училище по диабет, което ще се проведе на 08.11.2019г. (петък) от 13:00 до 17:00 часа в Катедрата по ендокринология. Програмата се състои от теоретична част, която включва лекции на тема „Класификация и диагноза на диабет“ и „Усложнения и лечение на диабет“, както и практически работилници по скрининг за диабет, скрининг за диабетно стъпало и фундоскопия. Ще участват 40 студенти от III-ти и по-горен курс.. Целта на проекта е да подготви участниците за бъдещата им клинична практика, като се разширят познанията им относно патогенезата и етиологията на заболяването, клиничната картина, методите за скрининг, превенция и контрол, усложненията, както и връзката на диабета с други заболявания. Получените знания и умения ще допринесат за изграждането на студентите по медицина като добри лекари в бъдеще.

Прочетете повече

Публична лекция на тема „Сарком и гастроинтестинални стромални тумори“

24-10-2019

Покана

за публична лекция на тема  „Сарком и гастроинтестинални стромални тумори“ на английски език, която ще бъде изнесена от доц. д-р Самия Арифи на 5 ноември 2019 г., от 14.30 часа в аудиторията на болница „Св. Екатерина“.

Прочетете повече

Стипендии за зимен семестър на учебната 2019-2020г

23-10-2019

Комисията определя две категории стипендии на учащите се в редовна форма на обучение:

I категория

За студенти с успех Отличен /6.00/, през последните два семестъра без оглед на дохода - в размер на 130 лв. и изплащането на стипендиите ще бъде за сметка от собствените средства на звеното.

II категория

За студенти с успех /5.00-5.99/, през последните два семестъра

Прочетете повече

21-10-2019

К О Н К У Р С


25 стипендии „Гипсън“ по 2,000 лв. годишно

за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2019-2020 година


Основни изисквания към кандидатите:

  •     Да са студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г;
  •     Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  •     Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  •     Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
  •     Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Прочетете повечеПреглед на всички новини