Студенти, класирани за провеждане на практика в Първи Московски Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“

23-04-2019

Студенти, класирани за провеждане на практика в Първи Московски
Държавен Медицински Университет „И.М.Сеченов“ за периода от 14.07. до
28.07.2019 година по низходящ ред на средния успех:


1.Мария Динкова, V курс,
2.Ива Великова, IV курс,
3.Мария Гаралова, IV курс,
4.Джулия Хаджиева, V курс,
5.Орлин Басарболиев, V курс


Придружаващ преподавател:
Д-р Д.В. Йорданов, гл.ас. в Катедра медицинска микробиология

Прочетете повече

МУ-София на второ място сред университетите в научните изследваня

16-04-2019


Все повече университети у нас започват да разбират, че съществуването и успешното им бъдеще зависи до голяма степен от развитието им в научното поле. Обнадеждаващо е, че вече трета поредна година продължава напредъкът им в тази област, поне доколкото той се измерва по международните научни бази данни. Рейтингът на вузовете дава пребогата информация по ред показатели, свързани с правенето на наука у нас - от индекса им на цитируемост в Scopus и в Web of Science до броя на обучаваните от тях докторанти. Какво показва изданието за 2018 г.?

Прочетете повече

История

15-04-2019

Указ 21 на цар Фердинанд утвърждаващ закона за началото на медицинското образование в България, разкрива и Катедра по ортопедия и механотерапия към новосъздадения Медицински факултет.  За съжаление Академичният съвет на Софийския университет проваля кандидатурата за неин  ръководител на д-р Асен Петров (1862 - 1920), а така и функционирането й.  Историята с провалянето на хабилитацията се повтаря и при д-р Христо Тантилов (1871 - 1944).    Академичният съвет на Софийския университет не утвърждава и неговата кандидатура за ръководител на катедрата по ортопедия и механотерапия, въпреки че той е член на „факултетната комисия“ организирала създаването на факултета.

Прочетете повече

Годишни служебни бележки за суми изплатени по граждански договори за 2018г.

12-04-2019

Годишните служебни бележки от Медицински факултет-Деканат за доходите изплатени по граждански договори през 2018 година са изпратени чрез „Български пощи“ на посочените в договорите адреси.

Прочетете повече

Среща на вицепрезидента на България със студенти на Медицински Университет

10-04-2019

Уведомяваме ви , че на 24.04.2019 r. от 10.30 в Аула "Максима" на УМБАЛ Света Екатерина ще се проведе среща на вицепрезидента на България със студенти на Медицински Университет.

Прочетете повечеПреглед на всички новини