Именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно

02-09-2021

За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече в единадесет области:

Прочетете повече

Уважаеми редовни докторанти

17-08-2021

Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 22.07.2021 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план-сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2021/2022 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги е необходимо да се предприемат следните действия:

Прочетете повече

На вниманието на всички Ръководители на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

17-08-2021

Преди извършване на разходи по научните проекти (договори) всеки ръководител трябва да попълни заявка по образец на Медицински факултет за съответния разход по финансовия план на проекта (договора).

Прочетете повече

Доброволчески стаж с предвидено материлно стимулиране

16-08-2021

Уважаеми студенти,

Столичната Регионална Здравна Инспекция предлага възможност за работа на студенти под формата на доброволчески стаж с предвидено материлно стимулиране, съобразено с приетите „Правила за определяне на размера на сумите, заплащани от Министерството на здравеопазването за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министьра на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка”, утвърдени със заповед на Министъра на здравеопазването.

Прочетете повече

Съобщение платено обучение уч.2021-22 г.

11-08-2021

ВАЖНО

В дните на записване новоприетите студенти  ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ са длъжни да спазват актуалните противоепидемични мерки, да носят маска на лицето и да спазват задължителна дистанция от 1,5 метра един от друг.

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Прочетете повече