• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки

 • Заповед противоепидемични мерки

  02-06-2021

  Вьв врьзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповеди №№ РД-01-373/27.05.2021 г. и РД-01-375/27.05.2021 на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Р. България, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и Заповеди №№ РК36-1146/28.05.2021 г. и РК 36-1150/28.05.2021 г. на Ректора на Медицински университет- София

  Прочетете повече

  Изпитна програма за 1,2,3 курс

  01-06-2021

  Прочетете повече

  Информация за ваксинацията на студентите от МФ

  21-05-2021

  Уважаеми студенти,

  Уведомяваме ви, че е организирана възможност за ваксинация и реваксинация за всички български и чуждестранни студенти от Медицински Факултет - в Александровска болница.

  Прочетете повече

  Заповед противоепидемични мерки 20.05.2021г.

  20-05-2021

  Вьв врьзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изменена със заповед № РД-01-285/05.05.2021 г. и Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. и Заповед № РК 36-1091/19.05.2021 г.

  Прочетете повече

  Почивна база - Семково 20.05.2021г.

  20-05-2021

  С настоящето писмо Ви уведомяваме, че Технически университет София, предлага на преподавателите и служителите на МУ-София за почивка почивните си бази в курорта Семково, гр.Созопол и с.Равадиново

  Прочетете повече