• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • Уведомление за провеждане на Общо събрание на Медицински факултет при МУ - София

  31-08-2020

  Прочетете повече

  Записване на новоприети студенти

  28-08-2020

  Списък на всички необходими документи за записване на новоприети студенти:

  Прочетете повече

  Резултати от изпита по Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Онкология

  28-08-2020

  Прочетете повече

  Изпит по Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Онкология 25-32гр.

  20-08-2020

  Изпитът по Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Лъчелечение и Онкология за студентските групи 25-32 ще се проведе, при изискуемото дистанциране и писмено, в аудиторията на Клиниката по нервни болести на УМБАЛ”Александровска” при следното разпределение:

  Прочетете повече

  Заповед за провеждане на поправителна сесия и преддипломния стаж

  14-08-2020

  Във връзка с препоръките на Министъра на здравеопазването и компетентните власти, свързани с противоепидемичните мерки за овладяване инфекцията COVID-19, в съответствие с решение на Академичен съвет протокол 43/28. 05. 2020 г – т. 67 и моя заповед № ЗД-93/15. 05. 2020 година

  Прочетете повече