• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс

 • Излезе от печат книгата на акад. Ваньо Митев “Клетъчна сигнализация“

  09-06-2021


  Излезе от печат книгата на акад. Ваньо Митев “Клетъчна сигнализация“. Представлява луксозно цветно издание с твърди корици, 619 стр., голям формат, включващо 210 фигури, 172 бокса и 32 таблици. Книгата-учебник може условно да се раздели на 3 раздела: глави 2-7 са посветени на разглеждането на фундаментални понятия, като постранслационни модификации, рецептори, G-белтъци, транскрипционни фактори, растежни фактори, клетъчни онкогени и тумор супресорни гени, видове взаимодействия протеин-протеин и др., без които разбирането на механизмите на трансдукционните пътища ще е невъзможно.

  Прочетете повече

  Заверка на летен семестър за студентите 1,2 и 3 курс

  08-06-2021

  За заверка на летен семестър за студентите 1,2 и 3 курс е необходимo задължително анкетната система Лумина да бъде попълнена. Поради въвеждането на противоепидемични мерки компютрите пред отдел "Български студенти" са изключени и няма да бъдат налични за попълване на анкетата на място. Линк към анкетната система : Анкетна система Lumina

  Прочетете повече

  Изпитна програма със зали - 1 курс

  08-06-2021

  Прочетете повече

  От печат излезе новият учебник по ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

  03-06-2021


  От печат излезе новият учебник по ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ – том 1, под редакцията на проф. д-р Даниела Петрова, дм. В него се разглеждат преглед и изследване на пациента в една обща част, след което са описани детайлно основните симптоми и синдроми, както и методите на изследване на дихателна и сърдечно – съдова система. Учебникът е предназначен за студенти по медицина III курс и следващи курсове, стажант-лекари, специализанти, млади специалисти и преподаватели. Може да бъде закупен от медицинска книжарница „Здраве” (ул. „Здраве”9, срещу ПУЦ), а от 04.06.2021г. и он-лайн чрез поръчка на www.medbookpost.com

  Прочетете повече

  Читалня - 15 човека максимум – в МБК

  03-06-2021

  Читалните могат да се ползват при спазване на следните противоепидемични мерки:

  Прочетете повече