Изменение на заповед № ЗД - 251/12.08.2022

19-08-2022

На основание чл. 26, ал. 9, т. 1 от ЗВО, чл. 53, ал.1, т. 11 от Правилник за устройство и дейността на Медицински университет-София, във връзка със заповед РД - 01 - 398/07.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

Прочетете повече

Заповед противоепидемични мерки - 12.08.2022

13-08-2022

На основание чл. 26, ал. 9, т. 1 от ЗВО, чл. 53, ал.1, т. 11 от Правилник за устройство и дейността на Медицински университет-София, във връзка със заповед №РК 36-1272/10.08.2022 г. на Ректора на МУ-София и заповед РД - 01 - 383/09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването.

Прочетете повече

Съобщение за платено обучение

29-07-2022

ВАЖНО!

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., ЗА ПЕРИОДА от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г.

Прочетете повече

Записване на новоприети студенти

27-07-2022

ВАЖНО!

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

ЗАПИСВАНЕТО ЗА 5-ТО КЛАСИРАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА СБАЛАГ „МАЙЧИН ДОМ“, ниско крило, ет.2 /фоайе/

ПРИЕМНО ВРЕМЕ от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч., ЗА ПЕРИОДА от 28.07.2022 г. до 29.07.2022 г. до 12:00 ч.

Прочетете повече

Заповед противоепидемични мерки - 25.07.2022

26-07-2022

На основание чл. 26, ал. 9, т. 1 от ЗВО, чл. 53, ал.1, т. 11 от Правилник за устройство и дейността на Медицински университет-София, във връзка със заповед №РК 36-1109/21.07.2022 г. на Ректора на МУ-София и заповед РД - 01 -226/18.07.2022 г. на Директора на СРЗИ.

Прочетете повече