• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • Промени в график на учебните занятия на V курс български студенти 23-32 група

  15-09-2020

  Извършени са промени в графика на учебните занятия на V курс български студенти 23-32 група, новия график можете да намерите тук:

  Прочетете повече

  Резултати от Държавнен изпит по педиатрия

  15-09-2020

  Резултатите от Държавния изпит по педиатрия можете да намерите тук:

  Прочетете повече

  Резултати от Държавните изпити VI курс

  14-09-2020

  Резултати от Държавните изпити можете да намерите тук:

  Прочетете повече

  Изисквания за регистрация на чуждестранни студенти, обучаващи се на български език

  11-09-2020

  Изискванията за регистрация на чуждестранни студенти, обучаващи се на български език, можете да намерите тук:

  Прочетете повече

  Графици за зимен семестър за 4,5,6 курс

  11-09-2020

  Графиците за зимен семестър за 4,5,6 курс български студенти можете да намерите тук:

  Прочетете повече