• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • Заповед до ръководителите на катедри, студенти и специализанти за създаване на организация за провеждане на студентско обучение

  30-09-2020

  Във връзка със заповеди № РД-01-487/31.08.2020 г и № РД-01-489/31.08.2020 г на Министъра на здравеопазването, свързани с противоепидемичните мерки за овладяване инфекцията COVID-19, в съответствие с решения на Академичен съвет от 11. 08. 2020 г и от 24.09.2020г и решения на разширен Ректорско-Декански съвет от 23.09.2020 г

  Прочетете повече

  Бюлетини за предстоящото Общо събрание на МФ

  25-09-2020

  Прочетете повече

  Отмяна на учебните занятия на 29.09.2020 г.

  25-09-2020

  Прочетете повече

  Временна промяна на телефона за връзка с отдел Български студенти

  25-09-2020

  Телефонът за връзка с експертите от отдел Български студенти 1,2 и 3 курс временно е променен на 917-25-28

  Прочетете повече

  Утвърдени учебни планове 2020-2021г.

  24-09-2020

  Учебни планове за медицина и за втора магистърска степен, можете да намерите тук:

  Прочетете повече