• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.

 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати

  02-06-2021


  Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати, след дълга пауза, заради епидемичната ситуация.

  Всички преподаватели, студенти, докторанти, специализанти, служители са добре дошли да ползват услугите на библиотеката на място при спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19. Моля да не посещавате библиотеката, ако имате симптоми на респираторно заболяване (напр. повишена температура , кашлица, хрема и др.)!

  Продължава и възможността за отдалечен достъп до онлайн базите данни, абонирани от ЦМБ. Актуален списък на ресурсите и как да заявите достъп, вижте на уебсайта: http://cml.mu-sofia.bg/CML/page110.html

  Прочетете повече

  Заповед противоепидемични мерки

  02-06-2021

  Вьв врьзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповеди №№ РД-01-373/27.05.2021 г. и РД-01-375/27.05.2021 на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Р. България, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и Заповеди №№ РК36-1146/28.05.2021 г. и РК 36-1150/28.05.2021 г. на Ректора на Медицински университет- София

  Прочетете повече

  Изпитна програма за 1,2,3 курс

  01-06-2021

  Прочетете повече

  Информация за ваксинацията на студентите от МФ

  21-05-2021

  Уважаеми студенти,

  Уведомяваме ви, че е организирана възможност за ваксинация и реваксинация за всички български и чуждестранни студенти от Медицински Факултет - в Александровска болница.

  Прочетете повече

  Заповед противоепидемични мерки 20.05.2021г.

  20-05-2021

  Вьв врьзка с чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, изменена със заповед № РД-01-285/05.05.2021 г. и Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. и Заповед № РК 36-1091/19.05.2021 г.

  Прочетете повече