• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс

 • Поправителна сесия по Акушерство и гинекология на български език 5ти курс

  17-09-2021

  23 септември 2021 г. от 08:30 часа в аудиторията на катедрата, СБАЛАГ „Майчин дом“

  Прочетете повече

  Заповед № ЗД-243 от 03.09.2021

  10-09-2021

  Във връзка с чл.63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РК 36-1740/02.09.2021г. на Ректора на Медицински университет - София.

  Прочетете повече

  Именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно

  02-09-2021

  За деветнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно, но вече в единадесет области:

  Прочетете повече

  Уважаеми редовни докторанти

  17-08-2021

  Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 22.07.2021 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план-сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2021/2022 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги е необходимо да се предприемат следните действия:

  Прочетете повече

  На вниманието на всички Ръководители на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“

  17-08-2021

  Преди извършване на разходи по научните проекти (договори) всеки ръководител трябва да попълни заявка по образец на Медицински факултет за съответния разход по финансовия план на проекта (договора).

  Прочетете повече