На вниманието на студентите от I до III курс за учебната 2021/2022 г

07-07-2022

           Лятната учебна практика за студентите от І, ІІ и ІІІ курс ще се проведе от 25.07 до 08.08.2022 год. - 15 календарни дни, съгласно утвърдена „Програма за летните учебни практики“.

             За студентите от III курс дните са разделени поравно за Вътрешни болести и Хирургични болести.

            „ДНЕВНИК ЗА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКТИКА“ – може да изтеглите ТУК: 1 и 2 курс /  3 курс , или да получите в Учебен отдел „Български студенти“ – 201 стая.

Прочетете повече

На вниманието на членовете на Общото събрание на Медицински факултет, МУ-София

01-07-2022


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЛУЖИТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

 

На 21.07.2022 г. ще се проведе Отчетно Общо събрание на Медицински факултет, МУ-София.

Общото събрание на МФ се свиква съгласно чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Председателя на ОС – проф. д-р Борис Богов, дм и на основание чл. 48, т.5 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, с дневен редприемане на годишния отчет за дейността на Медицински факултет и развитието на академичния състав.

Прочетете повече

На вниманието на преподаватели и студенти

29-06-2022

Информираме Ви , че на 4 юли 2022 г. /понеделник/ от 08.30 ч. до 14.00 ч. в Клиниката по ортопедия на  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ще се проведе тематичен курс с гост-лектор проф. Рьотингер от Мюнхен. Ще участват специалисти от София и страната с интереси в тази сложна патология

Приложена кратка анотация от проф. д-р Пламен Кинов, ръководител на Катедрата  по ортопедия и травматология на Медицински факултет при Медицински университет - София

Прочетете повече

Покана за участие в конгрес по Образна диагностика

21-06-2022

Уважаеми колеги,

Организационният комитет на Българската асоциация по радиология има удоволствието да Ви покани на своя XIX конгрес, който ще се проведе присъствено в периода 3-6 ноември 2022 г. в Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

Прочетете повече

Академик Трайков е новият председател на Съвета на ректорите

09-06-2022


Ректорът на МУ-София, акад. Лъчезар Трайков, дмн беше избран днес за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България. Изборът му беше с 26 гласа, срещу 13 за акад. Христо Белоев, ректор на Русенския университет, и 4 гласа за пpоф. Димитъp Димитpов, ректор на УНСС.

Досега академик Трайков беше член на Управителния съвет на съвещателния орган, който обединява ръководителите на 51 университети и висши училища в България.

Прочетете повече