• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Резултати от изпит по вътрешни болести 3 курс
 • Резултати от изпит по обща и оперативна хирургия 3 курс
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс

 • Ползване на студентски общежития

  20-07-2020

  Във връзка с предстоящата настанителна кампания в База СОССБОС на Медицински университет - София, Ви уведомявам следното:

  Всички студенти, приети в първи курс на учебната 2020/2021 година, които имат право да ползват студентските общежития на МУ-София, могат да попълнят онлайн формуляра за кандидатстване за общежитие, след записване в съответното звено и получаване на факултетен номер.

  Прочетете повече

  Процедури за прием на докторанти

  17-07-2020

  За докторанти в МФ при МУ-София могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър". Научната специалност, за която се кандидатства, трябва да бъде в същото професионално направление, както и придобитата магистърска степен.

  Прочетете повече

  Корекция на резултат от изпит по медицинска химия на 06.07.2020 г.

  13-07-2020

  Прочетете повече

  Международен уебинар

  02-07-2020

  Онлайн научните срещи за ортопеди, организирани от МУ-София се разрастват на международно ниво:

  По инициатива на Катедрата по ортопедия и травматология на Медицински Университет - София за пръв път бе проведен международен вебинар на тема Ревизионно протезиране на тазобедрената става.

  Програмата онлайн семинари с цел продължаване на научната дейност на ортопедичната общност в новите условия на Covid-19 започна през месец май тази година като алтернативен подход за обмен на опит между специалистите в сферата. Проведоха се 4 онлайн срещи по теми, засягащи колянното и тазобедрено ендопротезиране.

  Прочетете повече

  Заповед противоепидeмични мерки 01.07.2020 г.

  01-07-2020

  Във връзка със заповед No РД01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед No РК36-1397/15.06.2020 г. и Заповед No РК36-1512/23.06.2020 г. на Ректора на МУ-София

  Прочетете повече