• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • !!! ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАТЕДРИ !!!
  Планирано обучение за преподавателите за работа с платформата Google classroom

  05-10-2020

  Уважаеми колеги, на 07.10.2020 г., от 9:30 до 12:00 ч., в първа аудитория на МБК ще се проведе обучение на преподавателите за работа с платформата Google classroom. Моля от всяка катедра да присъства по един упълномощен представител.

  Прочетете повече

  !!! ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАТЕДРИ !!!
  Формуляр за събиране на информация необходима за автоматично създаване на стаи и добавяне на студенти към тях

  05-10-2020

  Моля, формулярът да бъде изпратен след полълването му на e-mail online-edu@mu-sofia.bg Събраните лични данни са с цел идентификация, събиране на университетски мейли и обратна връзка за изпращане на данните за достъп. Можете да изтеглите формуляра оттук: изтегли формуляр.

  Прочетете повече

  !!! В А Ж Н О !!!
  Платформа за получаване на студентски акаунти (имейли)

  05-10-2020

  - получаването на информация за студентските акаунти през тази платформа се отнася се само за студентите от Медицински факултет

  - при студентите ще започнат поетапно да се появяват посещаваните от тях дисциплини

  - при неточности в добавените дисциплини, да се пише на email: online-edu@mu-sofia.bg

  - при проблеми със студентския мейл, да сe пишe на email: online-help@mu-sofia.bg

  - при проблеми с влизането в тази платформа, пишете на live@medfa.mu-sofia.bg

  Моля последвайте следната връзка за влизане в платформата:  https://medfac.mu-sofia.com/students/login.php

  Прочетете повече

  Покана до делегатите на общото събрание на МФ при МУ-София

  01-10-2020

  Уважаеми колеги, студенти и административни служители,

  Уведомявам Ви, че на 05. 10. 2020 год., понеделник, ще се проведе второ гласуване за избор на Декан на Медицински факултет, съгласно чл. 82, ал. 11 от ПУДМУС. В изборът за Декан ще участват двамата кандидати, получили най-много гласове на първото гласуване на 29. 09. 2020 год. – проф. Бойчо Василев Ланджов и доц. Димитър Иванов Буланов.

  Прочетете повече

  На вниманието на студентите от 12-14 група – IV курс!

  30-09-2020

  ЗАНИМАНИЯТА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ( ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ)

  ще се провеждат online, но на живо - На Вашите електронни адреси имате линк за заниманията. Лекциите стартират на 13.10 20, вторник, от 08,15ч - Регистрирането започва от 08,00

  Прочетете повече