• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс,9-12 група
 • Резултати от изпит по латински език – 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 групи - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по патофизиология 3 курс, 5-8/21,22 група
 • Рeзултати от изпит по социална медицина 2 курс, 9 гр. - чуждестранни студенти
 • Pезултати от изпита по „Клинична фармакология“ 5 курс
 • Заповед противоепидeмични мерки 30.06.2020 - 01.07.2020 г.
 • Резултати от изпит по социална медицина 2курс,9-12гр.
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология - 1 курс 9-12 група
 • Резултати от изпит по физиология - 7,8 група чуждестранни студенти
 • Удължаване срока на дистанционното обучение до 01.08.2020 г.
 • Прием на кандидатури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.05.2020 г.
 • Резултати от изпити 30.06.2020
 • Конспекти за изпити по вътрешни болести 30.06.2020
 • Оценки от изпити 3-ти курс чуждестранни студенти
 • График на лятна изпитна сесия - присъствени изпити
 • Вътрешни болести - ендокринология ”6-ти курс клинична практика - график на дистанционно обучение
 • Обновен сайт на Катерда по вътрешни болести
 • Промени в графиците за учебни занятия и изпитни сесии за IV-ти курс
 • Цикъл по образна диагностика от 24 юни
 • Удължаване на срока на дистанционното обучение
 • План-разписание на СДО за 2021г.
 • КЦЕГ - упражнения на чуждестранни студенти
 • Актуализиран график на учебните занятия и изпитни сесии за летен семестър на уч. 2019/2020г. - V курс
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.