• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска психология на 21.10.2020г.
 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.
 • На вниманието на всички новозаписани чуждестранни студенти 1 курс Медицина
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по Медицинска генетика на 19.10.2020г.
 • Резултати от изпита по Психиатрия 6ти курс, група 11,23,25,26,28,29,30,31,32
 • Резултати от допълнителна сесия по Анатомия и хистология на човека на 12.10.2020 год.
 • Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.
 • Резултати от допълнителна сесия по физиология на 16.10.2020
 • Резултати от изпит по медицинска микробиология на 15.10.2020 г.
 • Изпит по Медицинска физика за англоезични студенти 12.10.2020 г
 • Резултати от допълнителна сесия по медицинска физика – 07.10.2020 год.
 • Резултати от допълнителна сесия по Биостатистика и медицинска информатика – 07.10.2020 г.
 • Резултати от изпит по пропедевтика на вътрешните болести на 09.10.2020 г.
 • Резултати от изпита по Нуклеарна медицина, лъчелечение и онкология - 4 курс, 12-14 група, проведен на 12.10.2020 г.
 • Биофизика - допълнителна сесия 14.10.2020 г.
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по патофизиология на 14.10.2020 г
 • Ликвидационна сесия - резултати от изпит по фармакология на 09.10.2020 г
 • Държавен изпит Педиатрия
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 10.09.2020 г.

 • Документи за подаване на стипендии за зимен семестър на уч.2020/21г.

  22-10-2020

  Уважаеми студенти,

  Предвид извънредните обстоятелства, в които се налага да протича обществения ни живот, документите за кандидатстване за държавна стипендия, ще бъдат приемани онлайн.

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 23.10.2020г. – 06.11.2020г.вкл.

  ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

  Прочетете повече

  Избор на заместник декани на МФ

  22-10-2020

          Уважаеми колеги, студенти и административни служители,

  На проведения на 20.10.2020 г. Факултетен съвет на Медицински факултет, съгласно чл. 30, ал. (2), т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински факултет при Медицински университет – София, бяха избрани заместник декани на МФ:

  Прочетете повече

  Покана до делегатите на общото събрание на МФ към МУ-София

  16-10-2020

  Уважаеми колеги, студенти и административни служители,

   

  Уведомявам Ви, че на 26. 10. 2020 г. ще се проведе поредното трето гласуване за Факултетен съвет при МФ на МУ-София, за допълване на квотите от членове, които нe са събрали необходимите 50% + 1 гласа, съгласно чл. 82, ал. 11 от ПУДМУС.

  Гласуването ще се проведе от 09.00 до 17.30 часа във фоайето пред Аудитория „Майчин дом”, ет. 2-ри, Деканат „Български студенти”.

  Напомням Ви, че съгласно чл. 36, ал. 5 от ПУДМУС участието Ви в гласуването на Общото събрание е задължение с най-висок приоритет и е пред всички останали служебни ангажименти.

  Бюлетината за избор на Факултетен съвет на 26.10.2020г

  Председател на Общото събрание на МФ,
  /проф. Борис Богов, д.м./

  Прочетете повече

  Такси за обучение в Медицински факултет на Медицински университет - София за учебната 2020/2021г.

  16-10-2020

  Ha основание Решение на МС на Р. България No 275 от 23.04.2020 г. и Решение на АС на МУ - София от 24.09.2020г., IV, 1,

  Прочетете повече

  Новият Декан на Медицински Факултет, МУ-София е Доц. Д-р Димитър Иванов Буланов

  13-10-2020

  На Общо събрание на Медицински Факултет, МУ-София на 29.09.2020г. се проведе избор за Декан на МФ с трима кандидати: Проф. Бойчо Василев Ланджов, Доц. Димитър Иванов Буланов и Проф. Силви Любчов Георгиев, като никой от кандидатите не получи най-малко обикновено мнозинство от гласувалите 737 делегати.

  Прочетете повече