(затвaряне)

Семинар върху възможностите на Multilanguage Virtual Simulated Patient / MVSP/

31-12-1969

О Б Я В А Научно-образователната школа за млади медици към Катедрата по Фармакология и Токсикология на Медицински факултет към Медицински университет-София С Ъ О Б Щ А В А: Ще се проведат два семинара / workshop /, свързани с работата върху Европейския проект, спечелен от Катедрата: Multilanguage Virtual Simulated Patient / MVSP/ П Р О Г Р А М А 15.12.2010г. от 16.00ч. ІІ-ра аудитория на ПУЦ

  • 1.Проф. Д-р Надка Бояджиева, дмн лекция на тема : „ Виртуален пациент. Възможностти на виртуалния пациент за обучение по медицина в рамките на MVSP.”
  • 2.Д-р Мария Трайкова, дх лекция на тема: „Българският виртуален пациент –възможности за самоподготовка на студентите в рамките на MVSP.”
  • 3.Практическа дискусия с Българският виртуален пациент.

Модератори: преподаватели и студенти 16.12.2010г. от 17.00ч. ІІ-ра аудитория на ПУЦ

  • 1.Проф. Д-р Надка Бояджиева, дмн лекция на тема : „Виртуален пациент и обучение по Фармакология. ”
  • 2.Д-р Мария Трайкова, дх лекция на тема : „Приложение на Виртуалния пациент при научни изследвания.”
  • 3.Д-р Теодора Ханджиева- Дърленска, дм лекция на тема: „Многоезичният виртуален пациент с възможностти за обучение на чуждестранни студенти.”
  • 4.Практическа работа на студентите с Българския виртуален пациент.

Модератори: преподаватели и студенти

Архив на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 315
Дата Заглавие Видяна