(затвaряне)

Модул Клинична и приложна физиология" - проверка на знанията 2017 г.

31-12-1969

Можете да изтеглите документа във формат PDF от този линк

Модул „Клинична и приложна физиология”


 

 

Проверката на знанията на студентите, посещавали избираемия курс по „Клинична и приложна физиология“ ще се състои на 9.5.2017 г. (вторник) от 17.30 часа в аудитория № 2, ул. „Здраве“ № 2.

 

Проверката на знанията ще се състои от две части:

  1. Тест върху раздела „Приложна неврофизиология“.
  2. Писмено препитване върху въпросите от раздела „Клинична физиология“, което ще включва 2 въпроса (един от „Бъбречна физиология“ и 1 от „Физиология на сърдечно-съдовата система“).

 

Избираемият курс завършва успешно при минимална оценка и по двата раздела Среден (3). В случай на слаба оценка по един от двата раздела или и по двата студентът има възможност да се яви втори път (ако слабата оценка е по единия раздел, само върху него).

 

 

Препитването върху раздела „Приложна неврофизиология“ ще бъде под форма на тестови въпроси с един верен отговор от тематиката на лекционния курс.

 

Въпроси за проверка на знанията на студентите по раздела “Клинична физиология”:

1.      Участие на бъбречните нерви в регулацията на бъбречните функции.

2.      Участие на образуваните в бъбрека хормони ренин, простагландини, кинини, ендотелини, азотен оксид и уродилатин в регулацията на бъбречните функции.

3.      Участие на бъбречния еритропоетичен фактор и витамин D3 в регулацията на телесната хомеостаза.

4.      Участие на образуваните в бъбреците хормони в регулацията на обема и състава на екстрацелуларната течност.

5.      Участие на бъбречната ренин-ангиотензинова система в регулацията на обема и състава на екстрацелуларната течност.

6.      Участие на ренин-ангиотензиновата система в патогенезата на артериалната хипертония.

7.      Участие на бъбречните ендотелини, азотния оксид и уродилатина в патогенезата на артериалната хипертония.

8.      Особености на възникването на възбудните явления и характеристика на йонните канали в клетките на работния миокард.

9.      Йонни механизми на автоматията в клетките на синусовия възел.

10.  Особености на провеждането на възбуждането в миокарда. Характеристика на междуклетъчните връзки в различните отдели на сърцето.

11.  Вегетативни влияния върху клетките на синусовия възел. Вариабилност на сърдечната честота.

12.  Симпатикусови ефекти върху сърдечно-съдовата функция.

13.  Краткотрайна регулация на артериалното налягане. Значение на каротидните и аортните барорецептори за поддържането на нормалното артериално налягане.

14.  Артериален барорефлекс. Ортостатични промени в сърдечно-съдовата система.

15.  Особености на коронарното кръвообращение. Физични фактори, които повлияват коронарния кръвен поток.

16.  Значение на метаболитните, хуморалните и нервните фактори за регулацията на коронарния кръвен поток.

17.  Минутен обем на сърцето. Фактори, които определят минутния обем на сърцето – преднатоварване, следнатоварване и контрактилитет на миокарда.

18.  Обобщена схема на кръвообращението. Минутният обем на сърцето – резултат от координирането на функциите на сърцето и съдовата система.

 

 

 

 

Архив на новините
Въведете дума или изречение за търсене :
Резултати от търсенето в секция 'Новини' : 217
Дата Заглавие Видяна