На 8 ноември 2017 г. от 17 ч в зала №1 на НДК се състоя юбилейно честване  100 години Медицински факултет, 100 години Медицински Университет, 100 години Медицинско образование в България. Честването беше тържествения финал на редица инициативи, организирани от ръководствата на Медицински факултет и Медицински университет - София. Залата беше изпълнена със стотици бивши и настоящи преподаватели, студенти и гости от други университети и БАН. 

Сред официалните гости на трибуната присъстваха Ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков – при основаването си Медицинският факултет е част от Софийския университет „Св .Св Кирил и Методий“, бившите ректори на МУ-София, проф. д-р Васил Василев, проф. д-р Димитър Джеров и академик Ваньо Митев; бившите декани проф. д-р Иван Михайлов, чл. кор проф. д-р Николай Цанков и проф. д-р Иван Смилов. Сред тях е и д-р Дантон Папурков – най-големият дарител на Медицинския факултет, подпомагащ ежегодно със стипендии седем студенти пълни сираци. На трибуната бяха и  проф. д-р Генчо Начев  - Председател на Общото събрание на Медицинския университет, Зам. Деканите на МФ проф. д-р Цветалина Танкова, проф. д-р Борислав Владимиров, проф. д-р Силви Георгиев, Доц. д-р Димитър Буланов; Деканите на  Декан на Факултета по дентална медицина проф. д-р Андон Филчев, на Фармацевтичния факултет проф. д-р Николай Данчев, на Факултета по обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров и проф. д-р Вихрен Петков – Директор на Колеж Филаретова
Изисканото тържество бе уважено от президента на Републиката Румен Радев, който поднесе вълнуващо приветствие.
В своето слово Деканът на Медицински факултет чл. кор. проф. д-р Иван Митов отдаде почит на първоучителите и подчерта, че създаването на Медицински факултет преди 100 години  представлява събитие с фундаментално значение за съвременната българска медицина, а днес  Медицинския факултет е национална, учебна, научна  и лечебна институция, която провежда образователна  и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и на българските медицински традиции. Ректорът – проф. д-р Виктор Златков акцентира на дългогодишните традиции в медицинското образование и изтъкна водещото място, което заема Медицинския университет в рейтинговата система на висшите учебни заведения не само в България, но и в чужбина.


Сред официалните гости на тържеството бяха и  Цвета Караянчева – Заместник Председател на Народното събрание, проф. Любен Тотев – Председател на Съвета на Ректорите, д-р Венцислав Грозев Председател на БЛС - те също поздравиха присъстващите.
Софийската опера изнесе невероятен концерт с арии из оперите на Росини, Верди, Моцарт, Бизе. Посрещнати бяха с нестихващи аплаози.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ СКЪПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ, ДИКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ


ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ 100 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА МУ-СОФИЯ