Втори модул на курса за ОПЛ, организиран от УМБАЛ „Александровска“ и ДСОПЛ

31-12-1969

Прочетете повече

УМБАЛ „Александровска” откри Сектор за лечение на редки болести към Клиниката по хематология

31-12-1969

Прочетете повече

Списък на публикациите в международни реферирани списания с участие на сътрудници към катедра по физиология за периода 2000-2010

31-12-1969

Прочетете повече

Среща за студенти, кандидати за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ

31-12-1969

Прочетете повече

Модул Клинична и приложна физиология" - проверка на знанията 2017 г.

31-12-1969

Прочетете повече