История

01-02-2019

     След основаването на Медицинския университет - София, изучаването по специалността “Фтизиатрия” се е провеждало от Катедрата по вътрешни болести. От 1952 г. се обособяват две катедри по Фтизиатрия.

Прочетете повече

Структура

01-02-2019

Ръководител: Проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров, д.м.

Прочетете повече

История

01-02-2019

Историята на Катедра по нефрология представлява историята на нефрологията в България във всичките и части – консервативна нефрология, диализно лечение и бъбречна трансплантация. Клиничният център по нефрология е мястото на оформяне облика и напредъка на нефрологията в България във всичките и аспекти – клинико-диагностичен, клинико-терапевтичен, научно-изследователски, преподавателски, развитие на академичния състав и особено следдипломно усъвършенствоане на специалистите по нефрология.

Прочетете повече

История

01-02-2019

 

        КНМЛМО е създаден през 1992 г. и към 2018 г. обхваща следните звена:

Прочетете повече

История

01-02-2019

Първото отделение по професионални заболявания е създадено през 1943 г. към Работническа болница и разполага с 20 легла. Основател и ръководител на отделението е д-р Хр. Хаджиолов / асистент 1943-1945; ст.асистент 1945-1951г; доцент 1951 и професор от 1961г./. От 1950г Отделението по професионални заболявания се прехвърля от Катедрата по социална хигиена като Клиника към Катедрата по хигиена и се базира във Вътрешната клиника при Висш медицински институт София.

Прочетете повече