Поздравителен адрес на Проф. д-р Виктор Златков по повод тържественото честване на празника на Медицински факултет и Медицински университет - София на осми ноември 2017 г.

23-11-2017

Прочетете повече

Отразяване честването на 100 - годишнината на МУ - София в медиите

23-11-2017

Прочетете повече

Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017

17-11-2017

Прочетете повече

8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително

30-10-2017

Прочетете повече

Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.

27-10-2017

Прочетете повече