Одобрени Декларации за кандидати от Медицински факултет - Деканат по пректи с Фонд "НИ" за 2018г.

30-07-2018

В изпълнение на Заповед № ЗД-226/19.07.2017г. на Декана на Медицински факултет - Деканат

Прочетете повече

Нa вниманието на редовните докторанти

27-07-2018

Във връзка с решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 26.06.2018 г. за директно изразходване на средствата по утвърдените план- сметки, свързани с изпълнението на поставените научни задачи през академичната 2018/2019 г., преди пристъпване към закупуване по уточнените потребности или извършването на услуги, както и за разходи, свързани с командировка е необходимо да се предприемат следните действия:

Прочетете повече

Cтартиране на нови конкурси на ФНИ през 2018 г.

23-07-2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че на интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" в раздел "Конкурси-Обявени конкурси" са публикувани следните покани:

Прочетете повече

Клинична търсачка ClinicalKey от Elsevier - за студенти и лекари

23-07-2018

ClinicalKey е клинична търсачка, предназначена специално за лекари и студенти по медицина, като основният й фокус е да улесни намирането и прилагането на съответните медицински познания.

ClinicalKey включва цялото медицинско съдържание, публикувано от Elsevier – пълнотекстови книги и списания, плюс специално съдържание, налично само в ClinicalKey: клинични изпитвания, процедури, видео и статии за консултиране, международни практически насоки, повече от 2 милиона снимки и повече от 17 000 медицински и хирургически клипове, монографии за лекарства и листовки за пациентите.

Прочетете повече

Информация за провеждане на публична лекция на японския Нобелов лауреат по физиология и медицина проф. Шиня Яманака.

19-07-2018

Министерството на образованието и науката, в сътрудничество с Българската академия на науките и с подкрепата на посолството на Япония в София имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на японския Нобелов лауреат по физиология и медицина проф. Шиня Яманака на тема : "Индуцирани плурипотентни стволови клетки - нова ера в медицината"."

Прочетете повече