МЗ ще плати таксите на 250 специализанти в МУ – София

19-12-2018

Министерството на здравеопазването през 2019 година ще плати таксите за обучението на общо 489 медици от 60 специалности. Бройката за Медицински университет – София е най-голяма – 250.

Прочетете повече

Медицински факлутет на Медицински университет – София ННП “Млади учени и постдокторанти”

18-12-2018

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, Медицинският факултет на Медицински университет-София обявяват конкурс за млади учени и постдокторанти. Целта на националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Прочетете повече

Пореден успех на Медицински университет – София

18-12-2018

Международната акредитирана организация Transpacific Certifications Limited издаде нов СЕРТИФИКАТ, който удостоверява, че внедрената и поддържана Система за Управление на Качеството в Медицински Университет – София е в съответствие е най-известния и наложилия се с годините международен стандарт ISO 9001:2015.

През октомври 2018 г. се проведе надзорен одит, който потвърди високото качество на преподаване, постиженията в лечебната работа и международно признатите изследователски резултати на МУ-София.

Прочетете повече

Академик Ваньо Митев е невинен

30-11-2018

След като и на втора инстанция Апелативният съд оправда по всички обвинения бившия ректор на Медицинския университет в София – акад. Ваньо Митев, прокуратурата отказа да протестира срещу решението. Заедно с акад. Митев беше оправдан и бившият главен секретар на ВУЗ-а – Алексей Алексеев.

Прочетете повече

Проект за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)

29-11-2018

Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания към Медицински Университет - София представи изградена нова научна инфраструктура за над 6 млн. лв. , финансирана от фонт 'Научни изследвания'.

Прочетете повече