Катедра по съдебна медицина и деонтология

Ръководител

 

Проф. д-р Станислав  Иванов Христов

 

 

Новини