Структура

Ръководител: Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко

Понастоящем катедрата по педиатрия се състои от седем клиники, базирани в две болници – шест от клиниките са базирани в СБАЛДБ и клиниката по пулмология в МБАЛ „Александровска”. Освен това в СБАЛДБ има пет лаборатории и двама преподаватели по проблемите на профилактичната и социална педиатрия. В лабораториите и в отделението по образна диагностика работят 4 преподаватели, които участват в СДО обучението на катедрата.