Екип

Ръководител: Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко

 

Личен състав

Клиника по пулмология

Началник клиника - Доцент д-р П. Периеновска

Състав:

 • Доцент д-р Ив. Галева
 • Д-р Т. Чолчева повече>>
 • Д-р Л .Райчева
 • Д-р В. Исаев
 • Д-р Сл. Филчев
 • Д-р Р. Кабакчиева
 • Д-р Р. Маркова повече>>
 • Д-р Н. Улевинов
 • Д-р Еленчева

Клиника по Нефрология и хемодиализа

Началник клиника - Д-р Св.Маринова Състав:

 • Доцент д-р Ан. Буева
 • Д-р П.Митева
 • Д-р Д.Русинов
 • Д-р М.Гайдарова
 • Д-р Г.Златанова

Клиника по Ендокринология, диабет и клинична генетика Началник клиника - Доцент д-р Калинка Коприварова

Състав:

 • Доцент д-р Р. Тинчева повече>>
 • Д-р М. Константинова
 • Д-р Р. Савова повече>>
 • Д-р М. Аршинкова
 • Д-р Е. Стефанова
 • Д-р К. Казакова
 • Д-р Д. Илиев
 • Д-р Бр. Радева повече>>
 • Д-р Д. Авджиева повече>>

Клиника по Ревматология, кардиология и хематология

Началник клиника - Доцент д-р Д. Михайлова

Състав:

 • Доцент д-р Сн. Томова
 • Д-р А.Телчарова
 • Д-р Ст.Стефанов
 • Д-р Е.Бърлиева
 • Д-р М.Божидарова повече>>
 • Д-р З.Василева повече>>
 • Д-р М.Дикова

Клиника по Гастроентерология

Началник клиника - Доцент д-р Хр. Желев

Състав:

 • Доцент д-р М.Маринова
 • Д-р П.Янева
 • Д-р Е.Пантелеева
 • Д-р М.Бачева

Клиника по Неонатология

Началник клиника - Доцент д-р Е. Христова

Състав:

 • Д-р Р. Георгиева
 • Д-р Ст. Симеонова
 • Д-р Д. Дянкова
 • Д-р Св. Шопова

Клиника по Неврология

Началник клиника – Д-р И. Литвиненко

Параклинични звена

 • Клинична лаборатория
 • Д-р Ю.Стайкова
 • Д-р И.Стоева повече>>
 • Бактериологична лаборатория - В. Ганчева
 • Вирусологична лаборатория - Д-р Е. Миронова
 • Рентген - Д-р Д. Захариев
 • Социална педитрия- Д-р Д. Калайков повече>>
 • Психолог - Р. Милушева
 • УНГ - Д-р Гр. Рангелова