Структура

 


          Понастоящем преподавателският състав се състои от 2 професори, 7 доцента, 13 гл. асистента и 8 асистента.

          Катедрата по ортопедия и травматология е базирана в три университетски болници с общо 5 клиники.

        УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Горна Баня, Изп. Директор - проф.д-р Евг. Медникаров, д.м.

              - Първа Клиника.Началник клиника - доц. д-р Андрей Андреев, д.м. 

              - Втора Клиника. Началник клиника - доц. д-р Христо Георгиев, д.м.

              - Трета Клиника.Началник клиника - проф. д-р Панайот Танчев, д.м.


          УМБАЛ „Царица Йоана” – ИСУЛ


              - Клиника по ортопедия и травматология. Началник клиника- доц. д-р Пламен Кинов, д.м.


          УМБАЛ „Света Анна” 


              - Клиника по ортопедия и травматология