Контакти

 Университетска катедра по обща медицина


София, ул. „Димитър Моллов” № 1 
УМБАЛ „ СВЕТА АННА ” СОФИЯ, База Изток

Tел.: +359 2 975-90-54; 975-90-14