Катедра по образна диагностика

Добре дошли в сайта на Университетската катедра по образна диагностика

Катедрата по анатомия, хистология и ембриология