Фотогалерия

 

Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска"
 
Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска"
 
Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска"
 
Клиника по неврология към УМБАЛ "Александровска"
 
...................................Професор д-р Параскева Стаменова, дмн е началник на Клиниката по неврология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
 
Клиниката по неврология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" предлага модерна база за обучение по неврология
 
В Клиниката по неврология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" се прилага специализирана диагностика
 
Клиника по неврология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"