Ръководител

 Ръководител на Университетската катедра по неврология

 

Заместник декан на Медицински факултет

Медицински Университет - София

Служебно положение:

Професор по Неврология,

Ръководител на Катедра по Неврология

Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ-София

Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, УМБАЛ “Александровска”

Е - mail: traykov_l@yahoo.fr

Чужди езици: Френски, Английски,Руски

ОБУЧЕНИЕ, СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

1972 - 1977 - Средно образование, Френска езикова гимназия, София.

1977 - 1983 - Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, ВМИ София, България

1988 - 1991 - Дисертация за придобиване на степен "Кандидат на медицинските науки" Медицинска Академия, София, България. ( защитена 31.01. 1991).

1991 - Диплом за специалност по неврология, Медицинска Академия, ВМИ София, България. (01.06.1991)

1999 - Диплом за Хабилитация за Ръководене на Научни Трудове, Медицински Факултет Кошен Порт-Ройал, Университет Рене Декарт, Париж V, Франция. ( защитена 07.12. 1999).

2002 - Квалификация за професор по “Невронауки” от Национален Съвет на Университетите, Франция. ( 06.02.2002 ). (Д.В. № 151 от 30. 06. 2002 г. )

2003 - Доцент по неврология, Медицински Университет, София.

2003 - Удостоверение за следдипломно обучение по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, Медицински Университет, София.

2005 - Дисертация за придобиване на "Доктор на медицинските науки" Медицински Университет, София, България. (защитена 14.04.2005).

2004/2005 - АсоцииранПрофесор по неврология, Университет Париж- XII , Франция

2007 - Професор по неврология, Медицински Университет, София.

2008 - Свидетелство за професионална квалификация по “ Клинична невропсихология ”, Медицински Университет, София.

 

НАГРАДИ

1990 - International University Center Scholarship Award , III International Brain Workshop " Neurodevelopment , aging and cognition", Dubrovnik, Yugoslavia,

1992 - Награда за най-добра научна разработка на Фондация "Предпазване от мозъчни инсулти", София, България,

1994 - American Academy of Neurology Foreign Scholarship Award, 46 Annual Meeting, Washington, USA.

1997 - Фондация “ France Alzheimer ” I награда за утвърдени изследователи ( за научна работа и проект за бъдеща научна дейност ) , Париж, Франция .

1998 - Фондация “ France Alzheimer ” I награда за утвърдени изследователи (за научна работа и проект за бъдеща научна дейност) , Париж, Франция .

2003 - Награда за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност “Проф. К. Чилов”. Медицински Факултет, София .

2006 - “Панацея златна ” Награда за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност в професионално направление МЕДИЦИНА,Медицински Университет, София.

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

1986 - 1988 - Невролог, ординатор. Неврологично отделение, Районна болница, гр. Средногорие.

1988 - 1991 - Аспирант по неврология. Медицински Академия, ВМИ София .

1990 -1991 - Старши асистент, II Неврологично отделение, ДУБНП - IV км, София.

1995- 2001 - Главен асистент, II Неврологично отделение, СБАЛНП “Св. Наум” – IV км, София.

2001 - Главен асистент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”. София.

2003 - Доцент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2004/2005 - Асоцииран Професор по неврология, Университетска болница “Енри Мондор”, Париж , Франция.

2006 - Доцент, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2007 - Професор, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2008 - Ръководител на Катедра по Неврология, Медицински Факултет, МУ София.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И СТИПЕНДИИ В ЧУЖБИНА

1993 - Ян-Юни - Проект: Клинични и невропсихологични проучвания при болестта на Ян-Юни Алцхаймер. Финансиране от EEC Human Capital and Mobility Program и INSERM , Paris , France .

1993 - Окт-Дек - Проект: Функционално невроизобразяване с РЕТ при деменции. Окт-Дек Финансиране от INSERM , Paris , France .

1994 Юни - Септ 1995 - Проект: Клинични проучвания и PET картографиране на мозъчната ацетилхолинестераза при невродегенеративни заболявания. Финансиране от Service Hospitalier Frederic Joliot, Orsay и INSERM , Paris , France.

1996 Ноем - Фев 1997 - Проект: Болест на Алцхаймер, ApoE генотип и терапевтични стратегии. Финансиране от INSERM, Paris, France.

1997 Окт - Дек - Проект: ApoE генотип при ранната диагностика на болестта на Алцхаймер. Финансиране от INSERM, Paris, France.

1997 - Проект: Мултидисциплинарен подход при диференциалната диагноза между болест на Алцхаймер, фронтотемпорална деменция и депресия. Финансиране от “ Novartis Foundation for Gerontological Research ” и INSERM, Paris, France.

1998 - Проект: Невропсихологични, генетични и невроизобразяващи маркери при ранната диагностика на болестта на Алцхаймер. Финансиране от Фондация “ France Alzheimer ” и INSERM, Paris, France.

1999 - Проект: Невропсихологични и поведенчески профили при начална болест на Алцхаймер. Финансиране от Фондация “ France Alzheimer ” и INSERM Paris, France.

2004 - 2005 - Проект: Когнитивни нарушения и апатия при болест на Хънтингтон. Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

2004 - 2005 - Проект: Проучване на потенциалното приложение на SPECT и [ 123 I ]- Ioflupane ( DaTSCAN ). Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

2004 - 2005 - Проект: Проучване чрез SPECT и [ 123 I ]- Ioflupane ( DaTSCAN ) на асоциацията между допаминергичния дефицит и когнитивните нарушения при идиопатична болест на Паркинсон. Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1991-1998 - Секретар на “Българско научно дружество по главоболие”.

1992-1998 - Секретар на софийския клон на “Българско дружество по неврология”.

1994-1996 - International Associate of the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD), National Institute on Aging, USA. 

1995 - Член на “New York Academy of Sciences”.

1997-1998 - Член на “Vascular dementia project review board” на проект Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe).

1999 - Член на “ World Federation of Neurology Research Group of Dementia ”

2000 - Заместник председател на “ Българско научно дружество по деменции”.

2003 - Председател на Асоциация “Алцхаймер България”.

2004 - Член на European CJD Collaborative Surveillance (Funded by the EU).

2005 - Член на “ Cognition Advisory Board ” на проект E-SAND (European Survey Against Neuropsychological Decline).

2006 - Член на Управителния съвет на “Българско дружество по неврология”.

2006 - Член на Управителния съвет на “Българско дружество по невропротекция ”.

2007 - Заместник Председател на “Българско дружество по неврология проф. Сашо Божинов ”.

2007 - Член на СНС по Неврология и Психиатрия при ВАК.

2007 - Член на Комисия по етика за многоцентрови изпитвания към МНЗ.

2007 - Член на European Alzheimer ’ s Disease Consortium.

2008 - The European Federation of Neurology – member.

Член на редакционната колегия на:

1992 - Член на редакционната колегия на списание “Мозъчносъдови заболявания”. Медицина и Физкултура, София, България.

2006 - Член на редакцион ния съвет на списание “ Българска неврологична и психиатрична практика ”, София, България.

2007 - Член на редакцион ния съвет на списание “ Българска неврология ”, София, България.

Рецензент на списания:

 • European Journal of Neurology,
 • Dementia and Geriatric Cognitive Disorders,
 • J Neurol Sci,
 • Revue de Neuropsychologie,
 • Revue de Neurologie,
 • Mouv Disord,
 • Am J Alzheimers Dis Other Demen

Ръководство на докторанти:

 • Обучени докторанти – 6
 • Защитили – 2
 • Консултант – 2 (чуждестранни)

Научни трудове / публикации

Общ брой трудове – 318

 • Публикации - 136
 • Участие на конгреси – 182 (31 oral presentations)

От публикациите:

 • Публикации в международни списания - 38
 • Публикации в български списания - 65
 • Участие в международни монографии и учебници – 17
 • Участие в български монографии и учебници – 16