• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Публикации

  Публикации, участия в научни прояви, цитирания на научно-преподавателския състав за периода 2002-2006 г. 

  Професор д-р Любомир Странски, дмн

  Доцент д-р Кирил Праматаров, дм PDF format >>

  Доцент д-р Кремена Николова, дм PDF format >>

  Доцент д-р Мария Балабанова, дм PDF format >>

  Доцент д-р Снежина Василева, дм PDF format >>

  Доцент д-р Соня Марина, дм PDF format >>

  Доцент д-р Любка Митева, дм PDF format >>

  Доцент д-р Жана Казанджиева, дм PDF format >>

  Доцент д-р Гриша Матеев, дм PDF format >>

  Д-р Иван Ботев, дм PDF format >>

  Д-р Валентина Брощилова PDF format >>

  Д-р Емил Бърдаров

  Д-р Мери Ганчева PDF format >>

  Д-р Иван Гроздев PDF format >>

  Д-р Здравка Дерменджиева, дм

  Д-р Косара Дреновска, дм PDF format >>

  Д-р Любомир Дурмишев, дм PDF format >>

  Д-р Дончо Етугов PDF format >>

  Д-р Емил Илиев PDF format >>

  Д-р Димитър Капнилов PDF format >>

  Д-р Зорка Негенцова PDF format >>

  Д-р Ася Николова PDF format >>

  Д-р Елена Петрова, дм PDF format >>

  Д-р Георги Пехливанов, дм PDF format >>

  Д-р Янко Попов, дм PDF format >>

  Д-р Людмила Попова PDF format >>

  Д-р Димитрина Серафимова, дм PDF format >>