• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Контакти

  Университетска катедра по дерматология и венерология

  Адрес: София 1431

  бул. “Свети Георги Софийски “ № 1

  Teл.: +359 (2) 9230 454

   

  Катедра по дерматология и венерология
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Ръководител
  Проф. д-р
  Любка Митева
   
     
  Хабилитирани лица
  Проф. д-р Любомир Странски
   
   
  Доц. д-р Кремена Николова    
  Доц. д-р Мария Балабанова    
  Доц. д-р Снежина Василева    
  Доц. д-р Соня Марина    
  Доц. д-р Жана Казанджиева    
  Доц. д-р Гриша Матеев    
  Доц. д-р Любомир Дурмишев    
  Лекари
  Д-р Иван Ботев    
  Д-р Валентина Брощилова    
  Д-р Емил Бърдаров     
  Д-р Иван Гроздев     
  Д-р Здравка Дерменджиева     
  Д-р Косара Дреновска    
  Д-р Дончо Етугов     
  Д-р Емил Илиев    
  Д-р Димитър Капнилов     
  Д-р Зорка Негенцова     
  Д-р Ася Николова     
  Д-р Елена Петрова    
  Д-р Георги Пехливанов    
  Д-р Янко Попов    
  Д-р Людмила Попова    
  Д-р Димитрина Серафимова    
  Д-р Антон Стоименов