• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Научна дейност

  Публикации на български автори в чуждестранни издания за периода 1990-2002 година

  (Доклад изнесен на XIV Национална Конференция по Дерматология и Венерология)

  Д-р Валентина Брощилова

  Pdf format >>

  Научна дейност в периода 2002 - 2006 година

  Активност на научно-преподавателския състав в научната дейност за периода 2002-2006 г.

  Научно преподавателски състав

  Реални публикации

  Участия в конгреси и конференции

  Участия в написване на учебници и ръководства

  Участия в написване на монографии

  Цитирания

  У нас

  В чужбина

  У нас

  В чужбина

  105

  141

  239

  179

  21

  12

  584

  Общ брой на НПП - 27

  Общ брой докторанти - 16

  БЪЛГАРСКА ДЕРМАТОЛОГИЧНА ШКОЛА. Научни публикации на български дерматолози в международни списания и сборници за периода 2003-2008 година

  Д-р Валентина Брощилова, чл.-кор. проф. д-р Николай Цанков

  PDF format >>