Учебни програми

Учебна 2008/2009 година

Учебна програма за студенти по медицина

Word format

Учебна програма за студенти по стоматология

Word format

Учебна програма за студенти по фармакология

Word format

Учебна програма на лекциите и упражненията на общо практикуващите лекари

Word format

Учебна програма по дерматология и венерология за Медицински колеж, град Враца

Програма за акушерки

Word format

Програма за медицински сестри

Word format

Учебна програма по дерматология и венерология на III курс медицински рехабилитатори ерготерапевти

Word format