• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Контакти

  Университетска катедра по анестезиология и интензивно лечение


  Адрес: София 1431
  бул. “Свети Георги Софийски“ № 1

  Канцелария: тел./факс: +359 2 9230 570

  Ръководител: тел.: +359 2 9172 297; 251

  УМБАЛ „Александровска”  І НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / І хирургия /
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  гл. ас. / д-р
  Олга Петрунова
  гл. ас. / д-р Маргарита Витанова
  гл. ас. / д-р Стоян Малюков
  ас. / д-р Магдалена Кьосева
  ІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / ІІ хирургия /
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  Доц. д-р
  Маргарита Атанасова
  Доц. д-р Стефан Иванов
  гл. ас. / д-р Пенка Петкова – Цанева
  гл. ас. / д-р Дочка Тобова
  ІІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  Проф. / д-р
  Атанас Темелков + 359 2 9230 368
  гл. ас. / д-р Методи Лазаров
  гл. ас. / д-р Детелина Йорданова – Боздукова

  МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

  ІІІ КАИЛ при УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  Проф. д-р
  Димитър Карадимов
  Проф. д-р Пламен Кенаров pkelanrov@gmail.com
  Доц. д-р Мая Белитова
  гл. ас. / д-р Кети Дафинова
  гл. ас. / д-р Румяна Костадинова
  гл. ас. / д-р Живко Черкезов
  гл. ас. / д-р Тодор Ковачев
  гл. ас. / д-р Янко Начков
  гл. ас. / д-р Мария Мирчева – Ковачева
  гл. ас. / д-р Дончо Бочев
  гл. ас. / д-р Мария Томова
  гл. ас. / д-р Димитър Тонев
  ас. / д-р Радостина Георгиева
  ас. / д-р Благомир Здравков

  СБАЛАГ „Майчин дом”

  ІV КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  Проф. д-р
  Силви Георгиев silvi_georgiev@abv.bg +359 2 9172 297 (т.)
  гл. ас. / д-р Чавдар Чернев
  гл. ас. / д-р Лидия Гергова
  гл. ас. / д-р Детелин Бояджиев
  ас. / д-р Елена Георгиева – Иванова
  ас. / д-р Димитър Гугутков
  ас. / д-р Богдан Младенов

  СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” – Горна баня

  V КАИЛ при СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” – Горна баня
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник
  Доц. д-р
  Лилия Иванова lilia_1954@yahoo.com
  гл. ас. / д-р Ивайло Станков
  ас. / д-р Даниела Шикова

  МБАЛ „Света Анна”

  VІ КАИЛ при МБАЛ „Света Анна”
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Отговорник по учебната работа
  ас. / д-р
  Димитър Петров Николаков
  ас. / д-р Петър Москов

  СБАЛББ „Света София”

  КАИЛ при СБАЛББ "Св. София"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник Доц. / д-р Йорданка Тодорова Ямакова
  гл. ас. / д-р Свилен Асенов Алексов
  гл. ас. / д-р Полет Тодорова Петкова

  УМБАЛ „Свети Иван Рилски”

  ОАИЛ при Клиника по неврохирургия
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
  Началник гл. ас. / д-р Стефан Джендов
  гл. ас. / д-р Мария Георгиева
  гл. ас. / д-р Миглена Пенева
  ас. / д-р Мариан Тодоров