Учебни програми

 

Учебна 2008/2009 година

Програма на специалност “Анестезиология и интензивно лечение” за студенти по медицина – лекции, практически упражнения, необходим минимум практически умения, необходима литература

Word format

Програма семинари по Анестезиология - цикъл студенти

Word format

Учебна план-програма за специализация “Анестезиология и интензивно лечение” /следдипломно обучение/

Word format

План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри за 2010 година