• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Екип

  Ръководител:

  Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм повече >>

  Научно-преподавателски състав:

  УМБАЛ „Александровска”:

  КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" се състои от три отделения:

  Началник КАИЛ: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн повече>>

  І НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / І хирургия /

  Началник: гл. ас. / д-р Олга Миткова Петрунова 

  • гл. ас. / д-р Маргарита Петрова Витанова
  • гл. ас. / д-р Стоян Митков Малюков
  • ас. / д-р Магдалена Кирилова Кьосева

  ІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / ІІ хирургия /

  Началник: Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм

  • Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм
  • гл. ас. / д-р Пенка Стоянова Петкова – Цанева
  • гл. ас. / д-р Дочка Цонева Тобова

  ІІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска"

  Началник: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн повече>>

  • гл. ас. / д-р Методи Радоев Лазаров
  • гл. ас. / д-р Детелина Цветанова Йорданова – Боздукова 

  ІІІ КАИЛ при МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

  Началник: Проф. д-р Димитър Драгомиров Карадимов, дмн повече>>

  • Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм повече>>
  • Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм
  • гл. ас. / д-р Кети Александрова Дафинова
  • гл. ас. / д-р Румяна Славева Костадинова, дм
  • гл. ас. / д-р Живко Йорданов Черкезов
  • гл. ас. / д-р Тодор Василев Ковачев
  • гл. ас. / д-р Янко Василев Начков
  • гл. ас. / д-р Мария Мирчева Мирчева – Ковачева
  • гл. ас. / д-р Дончо Георгиев Бочев
  • гл. ас. / д-р Димитър Георгиев Тонев, дм
  • ас. / д-р Радостина Иванова Георгиева
  • ас. / д-р Благомир Николаев Здравков

  ІV КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”

  Началник: Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм повече>>

  • гл. ас. / д-р Лидия Петрова Гергова
  • гл. ас. / д-р Чавдар Панайотов Чернев
  • гл. ас. / д-р Детелин Василев Бояджиев
  • ас. / д-р Елена Георгиева Георгиева – Иванова
  • ас. / д-р Димитър Стефанов Гугутков
  • ас. / д-р Богдан Йорданов Младенов

  V КАИЛ при СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” – Горна баня

  Началник: Доц. д-р Лилия Цветкова Иванова, дм повече>>

  • гл. ас. / д-р Ивайло Стойнев Станков
  • ас. д-р Даниела Иванова Шикова

  VІ КАИЛ при МБАЛ „ Света Анна”

  • ас. / д-р Димитър Петров Николаков
  • ас. / д-р Петър Стефанов Москов

  КАИЛ при СБАЛББ "Св. София"

  • Началник: Доц. / д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм
  • гл. ас. / д-р Свилен Асенов Алексов
  • гл. ас. / д-р Полет Тодорова Петкова

  УМБАЛ „Свети Иван Рилски”

  ОАИЛ при Клиника по неврохирургия

  Началник: гл. ас. / д-р Стефан Любенов Джендов

  • гл. ас. / д-р Мария Викторова Георгиева
  • гл. ас. / д-р Миглена Пенкова Пенева
  • ас. / д-р Мариан Атанасов Тодоров