Екип

Ръководител:

Професор д-р Силви Любчов Георгиев, дм повече >>

Научно-преподавателски състав:

УМБАЛ „Александровска”:

КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" се състои от три отделения:

Началник КАИЛ: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн повече>>

І НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / І хирургия /

Началник: гл. ас. / д-р Олга Миткова Петрунова 

 • гл. ас. / д-р Маргарита Петрова Витанова
 • гл. ас. / д-р Стоян Митков Малюков
 • ас. / д-р Магдалена Кирилова Кьосева

ІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска" / ІІ хирургия /

Началник: Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм

 • Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм
 • гл. ас. / д-р Пенка Стоянова Петкова – Цанева
 • гл. ас. / д-р Дочка Цонева Тобова

ІІІ НАИЛ към КАИЛ при УМБАЛ "Александровска"

Началник: Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн повече>>

 • гл. ас. / д-р Методи Радоев Лазаров
 • гл. ас. / д-р Детелина Цветанова Йорданова – Боздукова 

ІІІ КАИЛ при МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Началник: Проф. д-р Димитър Драгомиров Карадимов, дмн повече>>

 • Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм повече>>
 • Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм
 • гл. ас. / д-р Кети Александрова Дафинова
 • гл. ас. / д-р Румяна Славева Костадинова, дм
 • гл. ас. / д-р Живко Йорданов Черкезов
 • гл. ас. / д-р Тодор Василев Ковачев
 • гл. ас. / д-р Янко Василев Начков
 • гл. ас. / д-р Мария Мирчева Мирчева – Ковачева
 • гл. ас. / д-р Дончо Георгиев Бочев
 • гл. ас. / д-р Димитър Георгиев Тонев, дм
 • ас. / д-р Радостина Иванова Георгиева
 • ас. / д-р Благомир Николаев Здравков

ІV КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом”

Началник: Проф. д-р Силви Любчов Георгиев, дм повече>>

 • гл. ас. / д-р Лидия Петрова Гергова
 • гл. ас. / д-р Чавдар Панайотов Чернев
 • гл. ас. / д-р Детелин Василев Бояджиев
 • ас. / д-р Елена Георгиева Георгиева – Иванова
 • ас. / д-р Димитър Стефанов Гугутков
 • ас. / д-р Богдан Йорданов Младенов

V КАИЛ при СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” – Горна баня

Началник: Доц. д-р Лилия Цветкова Иванова, дм повече>>

 • гл. ас. / д-р Ивайло Стойнев Станков
 • ас. д-р Даниела Иванова Шикова

VІ КАИЛ при МБАЛ „ Света Анна”

 • ас. / д-р Димитър Петров Николаков
 • ас. / д-р Петър Стефанов Москов

КАИЛ при СБАЛББ "Св. София"

 • Началник: Доц. / д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм
 • гл. ас. / д-р Свилен Асенов Алексов
 • гл. ас. / д-р Полет Тодорова Петкова

УМБАЛ „Свети Иван Рилски”

ОАИЛ при Клиника по неврохирургия

Началник: гл. ас. / д-р Стефан Любенов Джендов

 • гл. ас. / д-р Мария Викторова Георгиева
 • гл. ас. / д-р Миглена Пенкова Пенева
 • ас. / д-р Мариан Атанасов Тодоров