Дейност

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение провежда учебна дейност със студенти медици, студенти стоматолози и със специализиращи лекари по линията на СДК.

 

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение провежда обучение на:

  • Студенти медици – VІ курс (циклична система).
  • Студенти медици ІІІ курс (от хорариума на Катедрата по обща и оперативна хирургия).
  • Студенти стоматолози ІІІ курс (от хорариума на Катедрата по хирургична стоматология).
  • Обучение на чуждестранни студенти III курс (от хорариума на Катедрата по обща и оперативна хирургия).
  • Преподаване на медицински сестри към Факултета по обществено здраве.
  • Преподаване на студенти в Медицински колеж "Й. Филаретова".