Контакти

Университетска катедра по акушерство и гинекология

Адрес: София 1431
ул. “Здраве“ № 2
СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД 
Тел: +3592 9543 336; +3592 9172 376
Факс: +3592 9172 405
E-mail: katedra_ag@mu-sofia.com

   

Университетска катедра по акушерство и гинекология
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон:
Ръководител
Проф. д-р
Асен Николов    
Проф. д-р Виктор Златков    
Проф. д-р Стоимен Иванов    
Проф. д-р Милко Сираков    
Доц. д-р Борислав Маринов    
Доц. д-р Росанка Русева    
Доц. д-р Елиза Тюфекчиева-Попова    
Доц. д-р Божидар Славчев    
Доц. д-р Живка Карагьозова    
Доц. д-р Виолета Димитрова    
Доц. д-р Румен Димитров    
Доц. д-р Боряна Слънчева    
Доц. д-р Нели Жекова    
Доц. д-р Алексей Савов    
Д-р Мариана Цанкова-Костова    
Д-р Николай Негенцов    
Д-р Йосиф Димитров    
гл. ас. Анатолий Дуковски    
Д-р Любомир Джеров    
Д-р Алън Начев    
Д-р Емил Филипов    
Д-р Мариана Пъневска     
Д-р Илия Кютукчиев    
Д-р Светлозар Славов    
Д-р Ангел Налбански    
Д-р Сузана Нашар    
Д-р Дориан Босев    
Д-р Петър Марков    
Д-р Белла Фръндева    
Д-р Сергей Славов    
Д-р Мария Атанасова    
Д-р Теодор Гарнизов    
Д-р Анна Мъсева    
Д-р Венета Стойкова    
Д-р Георги Димитров    
Д-р Гълъбица Велева    
Д-р Борислава Попова    
Д-р Весела Карамишева    
Д-р Здравка Дренкова    
Д-р Нина Яръкова-Николова    
Д-р Анета Попиванова    
Д-р Лилия Вакрилова    
Д-р Таня Праматарова    
Д-р Станислава Хитрова-Николова    
Д-р Петя Радулова    
Д-р Елена Шопова    
Д-р Ирена Брадинова