• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Контакти

  Университетска катедра по акушерство и гинекология

  Адрес: София 1431
  ул. “Здраве“ № 2
  СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД 
  Тел: +3592 9543 336; +3592 9172 376
  Факс: +3592 9172 405
  E-mail: katedra_ag@mu-sofia.com

     

  Университетска катедра по акушерство и гинекология
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон:
  Ръководител
  Проф. д-р
  Асен Николов    
  Проф. д-р Виктор Златков    
  Проф. д-р Стоимен Иванов    
  Проф. д-р Милко Сираков    
  Доц. д-р Борислав Маринов    
  Доц. д-р Росанка Русева    
  Доц. д-р Елиза Тюфекчиева-Попова    
  Доц. д-р Божидар Славчев    
  Доц. д-р Живка Карагьозова    
  Доц. д-р Виолета Димитрова    
  Доц. д-р Румен Димитров    
  Доц. д-р Боряна Слънчева    
  Доц. д-р Нели Жекова    
  Доц. д-р Алексей Савов    
  Д-р Мариана Цанкова-Костова    
  Д-р Николай Негенцов    
  Д-р Йосиф Димитров    
  гл. ас. Анатолий Дуковски    
  Д-р Любомир Джеров    
  Д-р Алън Начев    
  Д-р Емил Филипов    
  Д-р Мариана Пъневска     
  Д-р Илия Кютукчиев    
  Д-р Светлозар Славов    
  Д-р Ангел Налбански    
  Д-р Сузана Нашар    
  Д-р Дориан Босев    
  Д-р Петър Марков    
  Д-р Белла Фръндева    
  Д-р Сергей Славов    
  Д-р Мария Атанасова    
  Д-р Теодор Гарнизов    
  Д-р Анна Мъсева    
  Д-р Венета Стойкова    
  Д-р Георги Димитров    
  Д-р Гълъбица Велева    
  Д-р Борислава Попова    
  Д-р Весела Карамишева    
  Д-р Здравка Дренкова    
  Д-р Нина Яръкова-Николова    
  Д-р Анета Попиванова    
  Д-р Лилия Вакрилова    
  Д-р Таня Праматарова    
  Д-р Станислава Хитрова-Николова    
  Д-р Петя Радулова    
  Д-р Елена Шопова    
  Д-р Ирена Брадинова